Ειδήσεις TomorrowNews Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Ειδήσεις TomorrowNews’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Ειδήσεις TomorrowNews.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Ειδήσεις TomorrowNews

App Name : Ειδήσεις TomorrowNews

Logo

Ειδήσεις TomorrowNews-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : OneFiveWeb

Publisher :

Total creative ads during the time period : 46

Duration : 438

Popularity : 5,846

2. Ειδήσεις TomorrowNews’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Ειδήσεις TomorrowNews in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Ειδήσεις TomorrowNews in the recent period. As of 2020-09-06, among the Ειδήσεις TomorrowNews‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, Ειδήσεις TomorrowNews’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 35.11%,

Messenger’s proportion is 32.62%,

Instagram’s proportion is 32.27%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, Ειδήσεις TomorrowNews‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 40.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Ειδήσεις TomorrowNews

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Ειδήσεις TomorrowNews. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Ειδήσεις TomorrowNews

Ad Details :

Headline :Το καλύτερο σποτ των φετινών εκλογών από τον Φώτη Καρύδα

Text :Τα «σπάει» το σενάριο από το προεκλογικό σποτ του υποψήφιου βουλευτή Φώτη Καρύδα στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών!

Top 2 Ad Creative of Ειδήσεις TomorrowNews

Ad Details :

Headline :Νέος Τρίμηνος Διαγωνισμός | Κερδίστε 200€ γράφοντας το δικό σας άρθρο!

Text :Η Forsociety σε συνεργασία με την Media Group, μετά από τη τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση των δύο πρώτων δίμηνων διαγωνισμών, διοργανώνει τον Α' Τρίμηνο...

Top 3 Ad Creative of Ειδήσεις TomorrowNews

Ad Details :

Headline :Νέος Διαγωνισμός | Κερδίστε 200€ γράφοντας το δικό σας άρθρο!

Text :Η Forsociety σε συνεργασία με την Media Group, μετά από τη τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση των προηγούμενων διαγωνισμών, διοργανώνει τον Γ' Τρίμηνο Διαγω...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 323 89 63
Popularity 999 632 411
Dimensions 2736 x 1824 1024 x 665 1125 x 750
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Greece Greece Greece
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Ειδήσεις TomorrowNews in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Ειδήσεις TomorrowNews’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Ειδήσεις TomorrowNews, you can click the app name below to view related reports.