Εκκλησία Online Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Εκκλησία Online’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Εκκλησία Online.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Εκκλησία Online

App Name : Εκκλησία Online

Logo

Εκκλησία Online-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook

Developer :

Publisher :

Total creative ads during the time period : 2

Duration : 25

Popularity : 132

2. Εκκλησία Online’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Εκκλησία Online in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Εκκλησία Online in the recent period. As of 2020-09-02, among the Εκκλησία Online‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-02, Εκκλησία Online’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-02, Εκκλησία Online‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Εκκλησία Online

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Εκκλησία Online. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Εκκλησία Online

Ad Details :

Headline :Ωρωπός ΤΩΡΑ: Εκκλησία και πλήθη λαού προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από την ΙΜ Ιερουσαλήμ - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Text :Ωρωπός ΤΩΡΑ: Εκκλησία και πλήθη λαού προσκυνούν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας από την ΙΜ Ιερουσαλήμ

Top 2 Ad Creative of Εκκλησία Online

Ad Details :

Headline :ΤΩΡΑ: Εκκλησία και λαός προσκυνούν τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης - ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Text :ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE: Πλήθη λαού στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Αγίου Ραφαήλ, στο Άνω Σούλι Μαραθώνος, σήμερα Τρίτη (01/09) . Δείτε φωτογραφίες.

Top 3 Ad Creative of Εκκλησία Online

Ad Details :

Headline :

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 1 0
Popularity 81 51
Dimensions 720 x 720 1800 x 1350
Creative Type Image Image
Network Facebook Facebook
Related Ads 1 1 0
Countries Greece
Language NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Εκκλησία Online in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Εκκλησία Online’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Εκκλησία Online, you can click the app name below to view related reports.