Μικροί Ντετέκτιβ Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Μικροί Ντετέκτιβ’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Μικροί Ντετέκτιβ.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Μικροί Ντετέκτιβ

App Name : Μικροί Ντετέκτιβ

Logo

Μικροί Ντετέκτιβ-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Hector Sasson

Publisher : MySQL QueryDB Client

Total creative ads during the time period : 36

Duration : 178

Popularity : 32,415

2. Μικροί Ντετέκτιβ’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Μικροί Ντετέκτιβ in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Μικροί Ντετέκτιβ in the recent period. As of 2020-09-06, among the Μικροί Ντετέκτιβ‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, Μικροί Ντετέκτιβ’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 26.16%,

Audience Network’s proportion is 24.62%,

Instagram’s proportion is 24.61%,

Messenger’s proportion is 24.61%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, Μικροί Ντετέκτιβ‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Μικροί Ντετέκτιβ

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Μικροί Ντετέκτιβ. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Μικροί Ντετέκτιβ

Ad Details :

Headline :Μικροί Ντετέκτιβ

Text :‎Ένα πανέξυπνο και διασκεδαστικό παιχνίδι χώρου για παιδιά 5-11 χρονών! Οι γονείς κρύβουν τα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες και μετά αναλαμβάνουν δράση τα παιδιά. Π...

Top 2 Ad Creative of Μικροί Ντετέκτιβ

Ad Details :

Headline :Μικροί Ντετέκτιβ

Text :‎Ένα πανέξυπνο και διασκεδαστικό παιχνίδι χώρου για παιδιά 5-11 χρονών! Οι γονείς κρύβουν τα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες και μετά αναλαμβάνουν δράση τα παιδιά. Π...

Top 3 Ad Creative of Μικροί Ντετέκτιβ

Ad Details :

Headline :Μικροί Ντετέκτιβ

Text :‎Ένα πανέξυπνο και διασκεδαστικό παιχνίδι χώρου για παιδιά 5-11 χρονών! Οι γονείς κρύβουν τα στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες και μετά αναλαμβάνουν δράση τα παιδιά. Π...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 177 177 177
Popularity 993 992 992
Dimensions 531 x 531 531 x 531 531 x 531
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Messenger Audience Network
Related Ads 1 1 1
Countries Greece,Cyprus Greece,Cyprus Cyprus,Greece
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Μικροί Ντετέκτιβ in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Μικροί Ντετέκτιβ’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Μικροί Ντετέκτιβ, you can click the app name below to view related reports.