Νέα Κρήτη Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Νέα Κρήτη’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Νέα Κρήτη.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Νέα Κρήτη

App Name : Νέα Κρήτη

Logo

Νέα Κρήτη-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : KYKLOS PUBLISHING AND COMMERCIAL SA

Publisher : Text Free: WiFi Calling App

Total creative ads during the time period : 75

Duration : 495

Popularity : 16,341

2. Νέα Κρήτη’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Νέα Κρήτη in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Νέα Κρήτη in the recent period. As of 2020-09-02, among the Νέα Κρήτη‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-02, Νέα Κρήτη’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 42.71%,

Instagram’s proportion is 42.71%,

Audience Network’s proportion is 7.29%,

Messenger’s proportion is 7.29%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-02, Νέα Κρήτη‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 37.5%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Νέα Κρήτη

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Νέα Κρήτη. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Νέα Κρήτη

Ad Details :

Headline :Παίρνει έδρα το ΚΚΕ στο Ηράκλειο με τον Μ. Συντιχάκη, εκτός ο Γ. Πασπάτης

Text :

Top 2 Ad Creative of Νέα Κρήτη

Ad Details :

Headline :Η κοντή πολιτική μνήμη, τα μνημόνια και η βιβλική παροιμία!

Text :Εδώ στην Ελλάδα η πολιτική μνήμη είναι ένα μέγεθος που αυξομειώνεται ανάλογα με την κυβέρνηση της χώρας, αλλά και τις προτεραιότητες που αυτή βάζει.

Top 3 Ad Creative of Νέα Κρήτη

Ad Details :

Headline :Αυτή είναι η νέα κυβέρνηση

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 298 262 297
Popularity 999 999 999
Dimensions 667 x 350 600 x 315 667 x 350
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Greece Cyprus,Greece Greece
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Νέα Κρήτη in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Νέα Κρήτη’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Νέα Κρήτη, you can click the app name below to view related reports.