Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας

App Name : Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας

Logo

Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer :

Publisher :

Total creative ads during the time period : 4

Duration : 331

Popularity : 3,884

2. Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας in the recent period. As of 2020-08-15, among the Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-15, Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 67.08%,

Instagram’s proportion is 16.46%,

Messenger’s proportion is 16.46%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-15, Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας

Ad Details :

Headline :Νέο δικαστικό ράπισμα κατά του Αχιλλέα Μπέου - Magnesia News

Text :Νέο δικαστικό ράπισμα υπέστη ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, αφού ακόμη μια μήνυση που κατέθεσε εναντίον του δημοσιογράφου και εκδότη της εφημερίδας

Top 2 Ad Creative of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας

Ad Details :

Headline :Ο ζάμπλουτος Κώστας Λούλης προσέλαβε τη σύζυγό του στο Υπουργείο Τουρισμού με μισθό 1458 ευρώ - Magnesia News

Text :Στην εποχή των ρουσφετιών και του βολέματος φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη ο πρώην αλευροβιομήχανος και Γενικός Γραμματέας Τουρισμού Κώστας Λούλης, η

Top 3 Ad Creative of Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας

Ad Details :

Headline :Ο ζάμπλουτος Κώστας Λούλης προσέλαβε τη σύζυγό του στο Υπουργείο Τουρισμού με μισθό 1458 ευρώ - Magnesia News

Text :Στην εποχή των ρουσφετιών και του βολέματος φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη ο πρώην αλευροβιομήχανος και Γενικός Γραμματέας Τουρισμού Κώστας Λούλης, η

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 330 155 155
Popularity 999 966 960
Dimensions 1024 x 768 900 x 600 900 x 600
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Greece Greece Greece
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Ράδιο 1 Ν. Μαγνησίας, you can click the app name below to view related reports.