אוניברסיטת חיפה Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the אוניברסיטת חיפה’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps אוניברסיטת חיפה.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of אוניברסיטת חיפה

App Name : אוניברסיטת חיפה

Logo

אוניברסיטת חיפה-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook

Developer : Mobitti

Publisher :

Total creative ads during the time period : 151

Duration : 156

Popularity : 8,368

2. אוניברסיטת חיפה’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser אוניברסיטת חיפה in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of אוניברסיטת חיפה in the recent period. As of 2020-09-06, among the אוניברסיטת חיפה‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, אוניברסיטת חיפה’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, אוניברסיטת חיפה‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of אוניברסיטת חיפה

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of אוניברסיטת חיפה. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of אוניברסיטת חיפה

Ad Details :

Headline :ריקוד של נכדים/ות עם סבתא

Text :איך הוא משפיע על שני הצדדים ולמה כדאי לאמץ אותו

Top 2 Ad Creative of אוניברסיטת חיפה

Ad Details :

Headline :השאירו פרטים וקבלו תכנייה המפרטת את מגוון האפשרויות וקישורים למפגשי ZOOM עם החוגים

Text :כשאתם חושבים על העתיד, איפה אתם שואפים להיות? עם תואר שני העתיד שלכם ייראה טוב יותר הצטרפו אלינו לשבוע פתוח לתואר שני 21-25.6 50% הנחה בדמי הרשמה

Top 3 Ad Creative of אוניברסיטת חיפה

Ad Details :

Headline :הרוב המוחלט של העובדות והעובדים הסוציאליים מספקים למטופליהם משאבים אשר אינם נדרשים לספק מעצם הגדרת תפקידם

Text :הרוב המוחלט של העובדות והעובדים הסוציאליים מספקים למטופליהם טווח רחב של משאבים ושירותים אשר אינם נדרשים לספק מעצם הגדרת תפקידם ולעיתים עושים זאת בדרכים לא...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 22 22 10
Popularity 110 102 72
Dimensions 940 x 788 1200 x 1200 940 x 788
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Israel Israel Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for אוניברסיטת חיפה in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free אוניברסיטת חיפה’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to אוניברסיטת חיפה, you can click the app name below to view related reports.