הבורסה לניירות ערך Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the הבורסה לניירות ערך’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps הבורסה לניירות ערך.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of הבורסה לניירות ערך

App Name : הבורסה לניירות ערך

Logo

הבורסה לניירות ערך-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram

Developer : The Tel Aviv Stock Exchange LTD

Publisher :

Total creative ads during the time period : 28

Duration : 202

Popularity : 1,623

2. הבורסה לניירות ערך’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser הבורסה לניירות ערך in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of הבורסה לניירות ערך in the recent period. As of 2020-09-04, among the הבורסה לניירות ערך‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 33.33%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 66.67%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-04, הבורסה לניירות ערך’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-04, הבורסה לניירות ערך‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of הבורסה לניירות ערך

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of הבורסה לניירות ערך. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of הבורסה לניירות ערך

Ad Details :

Headline :TASE UP - Your Next Milestone

Text :אפ אפ אפ, תהיו איתנו: חברות הייטק, תנו לעדי אשכנזי לספר לכם על דרך חדשה לגייס הון. הכירו את TASE UP >

Top 2 Ad Creative of הבורסה לניירות ערך

Ad Details :

Headline :TASE UP - Your Next Milestone

Text :אפ אפ אפ, תהיו איתנו: חברות הייטק, תנו לעדי אשכנזי לספר לכם על דרך חדשה לגייס הון. הכירו את TASE UP >

Top 3 Ad Creative of הבורסה לניירות ערך

Ad Details :

Headline :חברות טכנולוגיה, הכירו את TASE UP!

Text :פלטפורמת TASE UP של הבורסה לניירות ערך מביאה בשורה ענקית לחברות ההיי טק. לפרטים נוספים >>

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 16 11 8
Popularity 110 92 66
Dimensions 400 x 224 1920 x 1080 1080 x 1080
Creative Type Video Video Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Israel Israel,Australia Israel,Ireland
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for הבורסה לניירות ערך in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free הבורסה לניירות ערך’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to הבורסה לניירות ערך, you can click the app name below to view related reports.