ההסתדרות Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ההסתדרות’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ההסתדרות.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ההסתדרות

App Name : ההסתדרות

Logo

ההסתדרות-SocialPeta

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Audience Network

Developer : ההסתדרות החדשה

Publisher : Fotor - Photo Editor & Collage,Damas Online,Vapeam - 电子烟蒸汽烟和戒烟健康分享时尚达人社区并面向全球电子烟玩家的vape app,Sudoku ROYAL - Number Puzzle Game -,說文字典2,OLX Clasificados,Army Chess Free,四國軍棋 by SZY,GulogGratis: Køb & sælg

Total creative ads during the time period : 179

Duration : 526

Popularity : 25,935

2. ההסתדרות’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ההסתדרות in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ההסתדרות in the recent period. As of 2020-09-07, among the ההסתדרות‘s ad creative, the Html category’s proportion is 88.89%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 11.11%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, ההסתדרות’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Google Ads(Admob)’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, ההסתדרות‘s network with the most ads is Google Ads(Admob) and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ההסתדרות

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ההסתדרות. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ההסתדרות

Ad Details :

Headline :להורדת האפליקציה >>

Text :קרוב למאה שנים מאז שנוסדה, ההסתדרות ממשיכה להיות ארגון העובדים הגדול והמשפיע במדינה וכן תנועה מובילת דרך הפועלת לקידום ערכי השוויון והצדק החברתי. ההסתדרות חתומה בש....

Top 2 Ad Creative of ההסתדרות

Ad Details :

Headline :להורדת האפליקציה >>

Text :קרוב למאה שנים מאז שנוסדה, ההסתדרות ממשיכה להיות ארגון העובדים הגדול והמשפיע במדינה וכן תנועה מובילת דרך הפועלת לקידום ערכי השוויון והצדק החברתי. ההסתדרות חתומה בש....

Top 3 Ad Creative of ההסתדרות

Ad Details :

Headline :אפליקציית ההסתדרות להורדה

Text :מה שכל עובד צריך בנייד

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 110 92 35
Popularity 796 670 142
Dimensions 1200 x 628 600 x 314 240 x 100
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Google Ads(Admob)
Related Ads 1 1 2
Countries Qatar,Bahrian,Saudi Arabia,Lebanon,Israel,United Arab Emirates,Kuwait,Egypt,Azerbaijan Israel Israel,Egypt,United Arab Emirates,Qatar,Saudi Arabia,Kuwait,Azerbaijan,Bahrian,Lebanon
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ההסתדרות in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ההסתדרות’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ההסתדרות, you can click the app name below to view related reports.