החצי השני Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the החצי השני’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps החצי השני.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of החצי השני

App Name : החצי השני

Logo

החצי השני-SocialPeta

OS : Android

Network : Google Ads(Admob),YouTube

Developer : SC Media

Publisher : AppBox Pro,Questions To Ask Your Crush,Pipe Lines : Hexa,Otome Game: Love Triangle - Dating Story for Girls,CYBERMEN: chat & citas gay,Ludo 3D Extreme,1000Likes Free,Free time,Love Photo frames Collage

Total creative ads during the time period : 121

Duration : 237

Popularity : 8,708

2. החצי השני’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser החצי השני in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of החצי השני in the recent period. As of 2020-09-03, among the החצי השני‘s ad creative, the Html category’s proportion is 100.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-03, החצי השני’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Google Ads(Admob)’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-03, החצי השני‘s network with the most ads is Google Ads(Admob) and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of החצי השני

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of החצי השני. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of החצי השני

Ad Details :

Headline :אתר הכרויות אמין ואיכותי

Text :מאות מצטרפים בכל חודש לאתר האמין ברשת. הדרך לקשר זוגי מתחילה באתר הכרויות החצי השני!

Top 2 Ad Creative of החצי השני

Ad Details :

Headline :מפגישים בין חצאים

Text :כבר 28 שנים שהחצי השני מפגיש בין חצאים החיפוש נעשה בהתאמה דו כיוונית לרמת דיוק מקסימלית

Top 3 Ad Creative of החצי השני

Ad Details :

Headline :מפגישים בין חצאים

Text :מאות מצטרפים בכל חודש לאתר האמין ברשת. הדרך לקשר זוגי מתחילה באתר הכרויות החצי השני!

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 24 23 14
Popularity 118 116 83
Dimensions 600 x 314 600 x 314 600 x 314
Creative Type Image Image Image
Network Google Ads(Admob) Google Ads(Admob) Google Ads(Admob)
Related Ads 1 1 1
Countries Qatar,Kuwait,Azerbaijan,Israel,Egypt,Lebanon,Bahrian,Saudi Arabia,United Arab Emirates Saudi Arabia,Lebanon,Kuwait,United Arab Emirates,Azerbaijan,Qatar,Egypt,Israel,Bahrian Azerbaijan,Bahrian,Lebanon,Kuwait,Saudi Arabia,United Arab Emirates,Israel,Egypt,Qatar
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for החצי השני in recent advertising is Google Ads(Admob), and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free החצי השני’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to החצי השני, you can click the app name below to view related reports.