הסתדרות העובדים החדשה Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the הסתדרות העובדים החדשה’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps הסתדרות העובדים החדשה.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of הסתדרות העובדים החדשה

App Name : הסתדרות העובדים החדשה

Logo

הסתדרות העובדים החדשה-SocialPeta

OS : Android

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Audience Network

Developer : Histadrut Org

Publisher : Alarm Clock Xtreme: Alarm, Stopwatch, Timer (Free),Avira Antivirus Security 2019-Antivirus AppLock,Thank you card wishes messages and love messages,Text Free: WiFi Calling App,Bible,Been Love Memory - Love Counter 2019,ভূমি জমি পরি মাপ এর পদ্ধতি আইন,Sweet Selfie Camera:Beauty cam,photoselfie editor,Blue Light Filter

Total creative ads during the time period : 90

Duration : 546

Popularity : 9,874

2. הסתדרות העובדים החדשה’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser הסתדרות העובדים החדשה in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of הסתדרות העובדים החדשה in the recent period. As of 2020-09-07, among the הסתדרות העובדים החדשה‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, הסתדרות העובדים החדשה’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, הסתדרות העובדים החדשה‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of הסתדרות העובדים החדשה

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of הסתדרות העובדים החדשה. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of הסתדרות העובדים החדשה

Ad Details :

Headline :אפליקציית ההסתדרות להורדה

Text :אפלקציית העובדים בישראל

Top 2 Ad Creative of הסתדרות העובדים החדשה

Ad Details :

Headline :הסתדרות העובדים החדשה

Text :כל הזכויות שלכם, אצלכם בכיס! אפליקציית ההסתדרות הבית של העובדים בישראל!

Top 3 Ad Creative of הסתדרות העובדים החדשה

Ad Details :

Headline :הסתדרות העובדים החדשה

Text :מידע על זכויותיכם במקום העבודה, חדשות ועדכונים במגוון תחומים והטבות ייחודיות לחברי...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 36 28 27
Popularity 153 138 134
Dimensions 240 x 100 750 x 750 796 x 415
Creative Type Image Image Image
Network Google Ads(Admob) Audience Network Audience Network
Related Ads 2 1 1
Countries Qatar,Lebanon,Israel,Azerbaijan,Saudi Arabia,Kuwait,Egypt,Bahrian,United Arab Emirates Kuwait,Qatar,Israel,Egypt,Azerbaijan,Lebanon,United Arab Emirates,Bahrian,Saudi Arabia Egypt,Israel,United Arab Emirates,Saudi Arabia,Azerbaijan,Bahrian,Kuwait,Qatar,Lebanon
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for הסתדרות העובדים החדשה in recent advertising is Google Ads(Admob), and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free הסתדרות העובדים החדשה’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to הסתדרות העובדים החדשה, you can click the app name below to view related reports.