הר"י Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the הר"י’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps הר"י.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of הר"י

App Name : הר"י

Logo

הר

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Instagram

Developer : Emil Slavin

Publisher : 可愛榛果寶貝的農場之旅,老黄历天气-正宗万年历及每日头条新闻,Spa Birthday Party!,Fisheye Plus Pro,Guide for Street Fighter V - Frame Data, Move Punisher, and More!,Square Frame - Instagram照片编辑神器,模糊背景,表情,文字,滤镜,Beard Shaving Salon

Total creative ads during the time period : 148

Duration : 409

Popularity : 14,368

2. הר"י’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser הר"י in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of הר"י in the recent period. As of 2020-08-26, among the הר"י‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-26, הר"י’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 65.25%,

Instagram’s proportion is 34.75%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-26, הר"י‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 66.67%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of הר"י

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of הר"י. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of הר"י

Ad Details :

Headline :קורס ניהול מחלקות בבתי חולים ומרפאות בקהילה

Text :לפרטים והרשמה>>

Top 2 Ad Creative of הר"י

Ad Details :

Headline :קורס ניהול מחלקות בבתי חולים ומרפאות בקהילה

Text :לפרטים והרשמה>>

Top 3 Ad Creative of הר"י

Ad Details :

Headline :מרכז ההדרכה של הר"י

Text :לפרטים ולרשימת הקורסים>>

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 246 129 170
Popularity 998 891 769
Dimensions 630 x 895 630 x 316 1250 x 1250
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 2
Countries Kuwait,United Arab Emirates,Lebanon,Bahrian,Israel,Qatar,Egypt,Azerbaijan,Saudi Arabia Azerbaijan,Qatar,Lebanon,Egypt,Bahrian,Kuwait,Saudi Arabia,United Arab Emirates,Israel Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for הר"י in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free הר"י’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to הר"י, you can click the app name below to view related reports.