ישיר צעיר Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ישיר צעיר’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ישיר צעיר.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ישיר צעיר

App Name : ישיר צעיר

Logo

ישיר צעיר-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram

Developer : I.D.I. INSURANCE COMPANY LTD

Publisher :

Total creative ads during the time period : 12

Duration : 110

Popularity : 636

2. ישיר צעיר’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ישיר צעיר in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ישיר צעיר in the recent period. As of 2020-09-07, among the ישיר צעיר‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, ישיר צעיר’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, ישיר צעיר‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ישיר צעיר

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ישיר צעיר. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ישיר צעיר

Ad Details :

Headline :למידע נוסף על השירות

Text :ההורים מתבאסים לשלם עליכם ביטוח נהג צעיר? הכירו את אפליקציית ישיר צעיר של ביטוח ישיר! מפעילים, נוסעים וחוסכים

Top 2 Ad Creative of ישיר צעיר

Ad Details :

Headline :למידע נוסף על השירות

Text :

Top 3 Ad Creative of ישיר צעיר

Ad Details :

Headline :למידע נוסף על הכיסוי

Text :חדש בביטוח ישיר: אפליקציית ישיר צעיר עם כיסוי חודשי לפי קילומטרים. מפעילים, נוסעים וחוסכים כסף בכיסוי נהג צעיר

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 5 3 1
Popularity 55 55 51
Dimensions 720 x 900 400 x 400 640 x 640
Creative Type Video Video Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 2 1 1
Countries Israel Saudi Arabia,Qatar,Israel,Bahrian,Kuwait,United Arab Emirates,Lebanon,Egypt,Azerbaijan Saudi Arabia,Qatar,Bahrian,United Arab Emirates,Kuwait,Lebanon,Azerbaijan,Egypt,Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ישיר צעיר in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free ישיר צעיר’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ישיר צעיר, you can click the app name below to view related reports.