כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה

App Name : כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה

Logo

כאן |  דיגיטל, רדיו וטלוויזיה-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : Kan - כאן

Publisher : Bible Study - Study The Bible By Topic,Video Collage: Mix VideoPhoto

Total creative ads during the time period : 43

Duration : 806

Popularity : 4,907

2. כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה in the recent period. As of 2020-09-07, among the כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה

Ad Details :

Headline :ניו יורק: 100 מצלמות אבטחה יותקנו בשכונות יהודיות

Text :העירייה הודיעה שהמצלמות יותקנו בעקבות ריבוי התקיפות האנטישמיות. ראש העירייה, ביל דה בלאסיו, אמר שהן יותקנו בשכונות וויליאמסבורג, קראון הייטס ובורו־פארק. מנתוני משט....

Top 2 Ad Creative of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה

Ad Details :

Headline :בית המשפט בבריטניה ביטל את השהיית הפרלמנט

Text :השופטים קבעו שהמהלך שביצע ראש הממשלה בוריס ג'ונסון היה לא חוקי. כל 11 השופטים פסקו פה אחד נגד המלצת ראש הממשלה

Top 3 Ad Creative of כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה

Ad Details :

Headline :ניו יורק: 100 מצלמות אבטחה יותקנו בשכונות יהודיות

Text :העירייה הודיעה שהמצלמות יותקנו בעקבות ריבוי התקיפות האנטישמיות. ראש העירייה, ביל דה בלאסיו, אמר שהן יותקנו בשכונות וויליאמסבורג, קראון הייטס ובורו־פארק. מנתוני משט....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 239 107 48
Popularity 998 776 256
Dimensions 1251 x 704 1920 x 1080 1251 x 704
Creative Type Image Image Image
Network Instagram Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Israel Saudi Arabia,Bahrian,Lebanon,United Arab Emirates,Azerbaijan,Kuwait,Egypt,Qatar,Israel Saudi Arabia,Lebanon,Egypt,Israel,Qatar,Bahrian,Azerbaijan,Kuwait,United Arab Emirates
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to כאן | דיגיטל, רדיו וטלוויזיה, you can click the app name below to view related reports.