כיפה חדשות Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the כיפה חדשות’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps כיפה חדשות.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of כיפה חדשות

App Name : כיפה חדשות

Logo

כיפה חדשות-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : Kipa Internet Services ltd

Publisher : Text Free: WiFi Calling App

Total creative ads during the time period : 16

Duration : 482

Popularity : 7,816

2. כיפה חדשות’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser כיפה חדשות in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of כיפה חדשות in the recent period. As of 2020-09-07, among the כיפה חדשות‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, כיפה חדשות’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, כיפה חדשות‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of כיפה חדשות

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of כיפה חדשות. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of כיפה חדשות

Ad Details :

Headline :ניצחון ראשון למפלגת נעם - כיפה

Text :ועדת הבחירות החליטה: קמפיין של המפלגה אשר חברות הפרסום סרבו לפרסם בטענה שהוא פוגע ברגשות הציבור - יפורסם

Top 2 Ad Creative of כיפה חדשות

Ad Details :

Headline :הרב סתיו: "האחוז הגבוה של נישואי תערובת - באחריות הרב הראשי" | כיפה

Text :יו"ר ארגון רבני צהר עונה למתקפה של הרב יצחק יוסף, שטען כי 'רב מצהר' ביקש ממנו להקל בגיורי קטינים. לדברי הרב סתיו, טענתו של הרב הראשי לישראל מופרכת ברמה ההלכתית, וכי "דבר....

Top 3 Ad Creative of כיפה חדשות

Ad Details :

Headline :הלחץ עבד: פנאל ל-ט' באב בהשתתפותו של בן גביר בוטל - כיפה

Text :בעקבות לחץ ארגון תג מאיר, איתמר בן גביר לא ירצה בכנס של החברה למתנ"סים בתשעה באב. עופר כסיף דווקא כן. מכללת ספיר בתגובה: "האירוע בוטל בשל היענות נמוכה"

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 285 372 238
Popularity 999 999 998
Dimensions 600 x 340 600 x 340 600 x 340
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Qatar,Lebanon,Bahrian,United Arab Emirates,Israel,Azerbaijan,Egypt,Saudi Arabia,Kuwait Lebanon,Egypt,Bahrian,Israel,Saudi Arabia,Kuwait,United Arab Emirates,Azerbaijan,Qatar Kuwait,Egypt,Qatar,Azerbaijan,Lebanon,Saudi Arabia,Bahrian,United Arab Emirates,Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for כיפה חדשות in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free כיפה חדשות’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to כיפה חדשות, you can click the app name below to view related reports.