לופה Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the לופה's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps לופה.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of לופה

App Name : לופה

Logo

לופה-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Google Ads(Admob)

Developer : Lupa

Publisher : Instagram,Facebook,Cymera,TopBuzz: Notícias,Vídeos, GIFs,JooJee & Friends Camera by PhotoUp,Flashlight.

Total creative ads during the time period : 820

Duration : 1,180

Popularity : 58,329

Check ASO Keywords of לופה

2. לופה’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser לופה in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of לופה in the recent period. As of 2021-03-16, among the לופה‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 96.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 4.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-16, לופה's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 25.11%,

Instagram's proportion is 25.11%,

Audience Network's proportion is 25.06%,

Messenger's proportion is 24.73%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-16, לופה‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.33%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of לופה

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of לופה. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of לופה

Ad Details :

Headline :משלוח boxit חינם לרשומים לדוא"ל פרסומי

Text :אם לא עכשיו אז מתי תעשו משהו טוב עם התמונות שלכם שבטלפון? כמה דקות ויש לכם לופה מלאה בחוויות ✨

Top 2 Ad Creative of לופה

Ad Details :

Headline :משלוח boxit חינם לרשומים לדוא"ל פרסומי

Text :אולי שכחת? התמונות שהעלית לספר מחכות להפוך לרב מכר משפחתי. זמן מעולה להמשיך מאיפה שהפסקנו 🤗 >

Top 3 Ad Creative of לופה

Ad Details :

Headline :משלוח boxit חינם לרשומים לדוא"ל פרסומי

Text :אולי שכחת? התמונות שהעלית לספר מחכות להפוך לרב מכר משפחתי. זמן מעולה להמשיך מאיפה שהפסקנו 🤗 >

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 140 140 47
Popularity 332 331 259
Dimensions 1200 x 1500 1200 x 1500 1200 x 1200
Creative Type Image Image Image
Network Instagram Facebook Messenger
Related Ads 4 4 1
Countries Israel Israel Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for לופה in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free לופה's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to לופה, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.