לימוד תאוריה בקלות Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the לימוד תאוריה בקלות’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps לימוד תאוריה בקלות.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of לימוד תאוריה בקלות

App Name : לימוד תאוריה בקלות

Logo

לימוד תאוריה בקלות-SocialPeta

OS : iOS

Network : Audience Network,Facebook,Instagram

Developer : Mohannad yaghmour

Publisher : TopBuzz: Notícias,Vídeos, GIFs

Total creative ads during the time period : 11

Duration : 173

Popularity : 6,129

2. לימוד תאוריה בקלות’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser לימוד תאוריה בקלות in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of לימוד תאוריה בקלות in the recent period. As of 2020-09-06, among the לימוד תאוריה בקלות‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, לימוד תאוריה בקלות’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, לימוד תאוריה בקלות‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of לימוד תאוריה בקלות

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of לימוד תאוריה בקלות. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of לימוד תאוריה בקלות

Ad Details :

Headline :לימוד תאוריה בקלות

Text :‎- האפליקציה מכילה דרך למידה קלה להכנה למבחן. - הדרכה לפתירת שאלות. - מבחן שמאפשר למשתמש לבחון את עצמו. - כל התמרורים. - האפליקציה תומכת בכל סוגי כלי הרכב. בהצלחה

Top 2 Ad Creative of לימוד תאוריה בקלות

Ad Details :

Headline :לימוד תאוריה בקלות

Text :‎- האפליקציה מכילה דרך למידה קלה להכנה למבחן. - הדרכה לפתירת שאלות. - מבחן שמאפשר למשתמש לבחון את עצמו. - כל התמרורים. - האפליקציה תומכת בכל סוגי כלי הרכב. בהצלחה

Top 3 Ad Creative of לימוד תאוריה בקלות

Ad Details :

Headline :نجاح بالتيئوريا بسرعة وسهولة

Text :‎- האפליקציה מכילה דרך למידה קלה להכנה למבחן. - הדרכה לפתירת שאלות. - מבחן שמאפשר למשתמש לבחון את עצמו. - כל התמרורים. - האפליקציה תומכת בכל סוגי כלי הרכב. בהצלחה

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 117 117 113
Popularity 900 886 876
Dimensions 2048 x 1591 2048 x 1591 2048 x 1310
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Audience Network Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Israel Israel Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for לימוד תאוריה בקלות in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free לימוד תאוריה בקלות’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to לימוד תאוריה בקלות, you can click the app name below to view related reports.