ניהול החשבון - בנק הפועלים Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ניהול החשבון - בנק הפועלים’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ניהול החשבון - בנק הפועלים.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ניהול החשבון - בנק הפועלים

App Name : ניהול החשבון - בנק הפועלים

Logo

ניהול החשבון - בנק הפועלים-SocialPeta

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Audience Network

Developer : Bank Hapoalim

Publisher : Bahrain Football Ground,拳击迷 - 最大的拳击/搏击社群,Bitcoin Prices, Ethereum ,Charts, ICO- Coin Market,PhotoGrid - Pic Collage Maker,Loans between Friends,越野 自行车 骑士,明星跳舞,Turbans Photo Editor Pro

Total creative ads during the time period : 214

Duration : 738

Popularity : 11,449

2. ניהול החשבון - בנק הפועלים’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ניהול החשבון - בנק הפועלים in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ניהול החשבון - בנק הפועלים in the recent period. As of 2020-09-07, among the ניהול החשבון - בנק הפועלים‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, ניהול החשבון - בנק הפועלים’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, ניהול החשבון - בנק הפועלים‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ניהול החשבון - בנק הפועלים

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ניהול החשבון - בנק הפועלים. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ניהול החשבון - בנק הפועלים

Ad Details :

Headline :לבקשת הלוואה דרך האפליקציה >>

Text :חושבים לגלות את העולם? אנחנו איתכם! לפני שמתחילים לארוז מבקשים הלוואה בבנק הפועלים בתנאי החזר נוחים.

Top 2 Ad Creative of ניהול החשבון - בנק הפועלים

Ad Details :

Headline :להזמנת שיקים לחצו >>

Text :השיקים נגמרו ולא יכולים לצאת מהבית? אנחנו איתכם. היכנסו לאפליקציית בנק הפועלים, הזמינו שיקים חדשים ואנחנו נשלח אותם אליכם

Top 3 Ad Creative of ניהול החשבון - בנק הפועלים

Ad Details :

Headline :בנק פועלים - פתיחת חשבון

Text :كتير مبسوطين نخبركوا انه تم اختيارنا كأفضل بنك!! عنجد شكرًا :) اضغطوا على الصورة لمعلومات...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 25 18 11
Popularity 113 90 60
Dimensions 400 x 400 400 x 400 750 x 750
Creative Type Video Video Image
Network Facebook Facebook Audience Network
Related Ads 1 1 51
Countries Israel
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ניהול החשבון - בנק הפועלים in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free ניהול החשבון - בנק הפועלים’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ניהול החשבון - בנק הפועלים, you can click the app name below to view related reports.