סוכריות - מצא את המילים Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the סוכריות - מצא את המילים’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps סוכריות - מצא את המילים.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of סוכריות - מצא את המילים

App Name : סוכריות - מצא את המילים

Logo

סוכריות - מצא את המילים-SocialPeta

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Instagram

Developer : Sivan Gants

Publisher : Cops N Robbers (Jail Break) - Survival Mini Game,Verdadero o Falso Matemáticas,地铁跑酷 - 官方中文版

Total creative ads during the time period : 19

Duration : 991

Popularity : 1,122

2. סוכריות - מצא את המילים’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser סוכריות - מצא את המילים in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of סוכריות - מצא את המילים in the recent period. As of 2020-09-01, among the סוכריות - מצא את המילים‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-01, סוכריות - מצא את המילים’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Google Ads(Admob)’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-01, סוכריות - מצא את המילים‘s network with the most ads is Google Ads(Admob) and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of סוכריות - מצא את המילים

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of סוכריות - מצא את המילים. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of סוכריות - מצא את המילים

Ad Details :

Headline :אתגר טעים במיוחד

Text :300+ שלבים מאתגרים

Top 2 Ad Creative of סוכריות - מצא את המילים

Ad Details :

Headline :סוכריות - מצא את המילים

Text :מתחו קו בין האותיות ומצאו את המילים! נשמע פשוט? מוזמנים לנסות בעצמכם 😜 רק גאונים יגיעו...

Top 3 Ad Creative of סוכריות - מצא את המילים

Ad Details :

Headline :אתגר טעים במיוחד

Text :300+ שלבים מאתגרים

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 80 1 1
Popularity 612 51 51
Dimensions 406 x 720 1220 x 1080 288 x 512
Creative Type Video Video Image
Network Google Ads(Admob) Audience Network Google Ads(Admob)
Related Ads 1 1 1
Countries Lebanon,Saudi Arabia,Kuwait,United Arab Emirates,Israel,Egypt,Qatar,Azerbaijan,Bahrian United Arab Emirates,Israel,Qatar,Kuwait,Azerbaijan,Bahrian,Lebanon,Egypt,Saudi Arabia Lebanon,Saudi Arabia,Qatar,Kuwait,Egypt,Azerbaijan,Israel,Bahrian,United Arab Emirates
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for סוכריות - מצא את המילים in recent advertising is Google Ads(Admob), and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free סוכריות - מצא את המילים’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to סוכריות - מצא את המילים, you can click the app name below to view related reports.