ספורט1 sport1 Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ספורט1 sport1’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ספורט1 sport1.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ספורט1 sport1

App Name : ספורט1 sport1

Logo

ספורט1 sport1-SocialPeta

OS : Android

Network : Google Ads(Admob),Instagram

Developer : Sport1

Publisher : Kabaddi Training,每日天糧語音版,Allah Live Wallpaper,World Cup Penalty Shootout,London Underground Map (Offline),TMConverter

Total creative ads during the time period : 17

Duration : 47

Popularity : 867

2. ספורט1 sport1’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ספורט1 sport1 in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ספורט1 sport1 in the recent period. As of 2020-09-07, among the ספורט1 sport1‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, ספורט1 sport1’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, ספורט1 sport1‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ספורט1 sport1

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ספורט1 sport1. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ספורט1 sport1

Ad Details :

Headline :ערוץ ספורט1

Text :עברו 17 שנים מהגירוש: מה קרה ביום שבו אבי נמני וטל בנין נזרקו ממכבי תל אביב? הסיפור המלא באפליקציה החדשה של ספורט1

Top 2 Ad Creative of ספורט1 sport1

Ad Details :

Headline :ערוץ ספורט1

Text :מוחמד עוואד סירב שוב להצעה של מכבי חיפה 😯 הפרטים באפליקציה החדשה של ספורט1

Top 3 Ad Creative of ספורט1 sport1

Ad Details :

Headline :ערוץ ספורט1

Text :לא רק פנרבחצ׳ה: קבוצה נוספת הצטרפה למירוץ אחרי ערן זהבי 😱 הפרטים באפליקציה

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 1 1
Popularity 51 51 51
Dimensions 640 x 800 640 x 800 640 x 640
Creative Type Image Image Video
Network Instagram Instagram Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Bahrian,Saudi Arabia,Qatar,Kuwait,Israel,Azerbaijan,Egypt,United Arab Emirates,Lebanon Qatar,Bahrian,Saudi Arabia,Lebanon,Israel,Egypt,Kuwait,United Arab Emirates,Azerbaijan Qatar,Bahrian,Kuwait,Egypt,Lebanon,Azerbaijan,Israel,United Arab Emirates,Saudi Arabia
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ספורט1 sport1 in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ספורט1 sport1’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ספורט1 sport1, you can click the app name below to view related reports.