עברית Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the עברית’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps עברית.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of עברית

App Name : עברית

Logo

עברית-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Google Ads(Admob)

Developer : Yedioth Internet

Publisher : 掌上读书 - 网络小说电子书阅读器,ing soccer livescore football live score results,Yassin dan Bacaan Tahlil Arwah - MP3,Truyện Cổ Tích Cho Bé,Zuzu Logic Puzzles,Nhat niem vinh hang Truyen tien hiep offline,POTO - Photo Frames & Collage

Total creative ads during the time period : 119

Duration : 270

Popularity : 10,094

2. עברית’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser עברית in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of עברית in the recent period. As of 2020-09-05, among the עברית‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-05, עברית’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 33.33%,

Audience Network’s proportion is 33.33%,

Instagram’s proportion is 33.33%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-05, עברית‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 33.33%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of עברית

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of עברית. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of עברית

Ad Details :

Headline :כתב אישום - חיים שטנגר

Text :בחדות עין וביד אמן, מתוארת ברומן מתח זה, "כתב אישום", דמותו של עו"ד שמשון אריה רבינוביץ', לוחם צדק, הנלחם - מלחמה בלתי פוסקת - בשחיתות שמתגלה לו, במערכת השיפו

Top 2 Ad Creative of עברית

Ad Details :

Headline :כתב אישום - חיים שטנגר

Text :בחדות עין וביד אמן, מתוארת ברומן מתח זה, "כתב אישום", דמותו של עו"ד שמשון אריה רבינוביץ', לוחם צדק, הנלחם - מלחמה בלתי פוסקת - בשחיתות שמתגלה לו, במערכת השיפו

Top 3 Ad Creative of עברית

Ad Details :

Headline :כתב אישום - חיים שטנגר

Text :בחדות עין וביד אמן, מתוארת ברומן מתח זה, "כתב אישום", דמותו של עו"ד שמשון אריה רבינוביץ', לוחם צדק, הנלחם - מלחמה בלתי פוסקת - בשחיתות שמתגלה לו, במערכת השיפו

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 134 134 134
Popularity 925 925 924
Dimensions 500 x 790 500 x 790 500 x 790
Creative Type Image Image Image
Network Audience Network Instagram Messenger
Related Ads 1 1 1
Countries Israel Israel Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for עברית in recent advertising is Audience Network, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free עברית’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to עברית, you can click the app name below to view related reports.