פוקט נני - הריון ומשפחה Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the פוקט נני - הריון ומשפחה’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps פוקט נני - הריון ומשפחה.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of פוקט נני - הריון ומשפחה

App Name : פוקט נני - הריון ומשפחה

Logo

פוקט נני - הריון ומשפחה-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Messenger

Developer : DL Labs

Publisher :

Total creative ads during the time period : 5

Duration : 146

Popularity : 2,024

2. פוקט נני - הריון ומשפחה’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser פוקט נני - הריון ומשפחה in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of פוקט נני - הריון ומשפחה in the recent period. As of 2020-09-06, among the פוקט נני - הריון ומשפחה‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, פוקט נני - הריון ומשפחה’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 50.0%,

Messenger’s proportion is 50.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, פוקט נני - הריון ומשפחה‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of פוקט נני - הריון ומשפחה

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of פוקט נני - הריון ומשפחה. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of פוקט נני - הריון ומשפחה

Ad Details :

Headline :פוקט נני - הריון ומשפחה

Text :אנחנו לא נולדים כהורים, אנחנו צריכים ללמוד את זה לפני שאנחנו מקבלים החלטות קונקרטיות עבור ילדינו. PocketNanny הינה פלטפורמה להורים המספקת חוויה עשירה דרכה יכולים ההורים ....

Top 2 Ad Creative of פוקט נני - הריון ומשפחה

Ad Details :

Headline :פוקט נני - הריון ומשפחה

Text :אנחנו לא נולדים כהורים, אנחנו צריכים ללמוד את זה לפני שאנחנו מקבלים החלטות קונקרטיות עבור ילדינו. PocketNanny הינה פלטפורמה להורים המספקת חוויה עשירה דרכה יכולים ההורים ....

Top 3 Ad Creative of פוקט נני - הריון ומשפחה

Ad Details :

Headline :פוקט נני - הריון ומשפחה

Text :אנחנו לא נולדים כהורים, אנחנו צריכים ללמוד את זה לפני שאנחנו מקבלים החלטות קונקרטיות עבור ילדינו. PocketNanny הינה פלטפורמה להורים המספקת חוויה עשירה דרכה יכולים ההורים ....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 121 121 19
Popularity 890 888 100
Dimensions 2048 x 1068 2048 x 1068 2048 x 1068
Creative Type Image Image Image
Network Messenger Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Israel Israel Israel
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for פוקט נני - הריון ומשפחה in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free פוקט נני - הריון ומשפחה’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to פוקט נני - הריון ומשפחה, you can click the app name below to view related reports.