תן ביס Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the תן ביס’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps תן ביס.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of תן ביס

App Name : תן ביס

Logo

תן ביס-SocialPeta

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,Audience Network

Developer : 10bis.co.il, Ltd

Publisher : Drift Mania Championship,GulogGratis: Køb & sælg,Fotor - Photo Editor & Collage,Coin Dozer,Kendama Guide,OLX Clasificados,MakeupPlus,开箱模拟器 for 皇室战争

Total creative ads during the time period : 1,457

Duration : 1,012

Popularity : 139,584

2. תן ביס’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser תן ביס in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of תן ביס in the recent period. As of 2020-09-07, among the תן ביס‘s ad creative, the Html category’s proportion is 55.56%, Video category’s proportion is 11.11%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 11.11%, Carousel category’s proportion is 22.22%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, תן ביס’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Google Ads(Admob)’s proportion is 99.85%,

Facebook’s proportion is 0.15%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, תן ביס‘s network with the most ads is Google Ads(Admob) and its proportion is 94.44%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of תן ביס

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of תן ביס. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of תן ביס

Ad Details :

Headline :אפליקצית משלוחי האוכל של ישראל

Text :הזמינו הביתה בתן ביס כל מה שבא לכם! ממרקים, פאד תאי, סושי ועד גלידה - יש הכל בתן ביס

Top 2 Ad Creative of תן ביס

Ad Details :

Headline :גם לך מגיע להתפנק בתן ביס

Text :עד 25% הנחה במגוון מסעדות

Top 3 Ad Creative of תן ביס

Ad Details :

Headline :אפליקצית משלוחי האוכל של ישראל

Text :הזמינו הביתה בתן ביס כל מה שבא לכם! ממרקים, פאד תאי, סושי ועד גלידה - יש הכל בתן ביס

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 108 107 76
Popularity 864 625 589
Dimensions 640 x 360 240 x 100 426 x 240
Creative Type Video Image Video
Network Google Ads(Admob) Google Ads(Admob) Google Ads(Admob)
Related Ads 1 2 1
Countries Saudi Arabia,Israel,Egypt,Kuwait,Qatar,Azerbaijan,Lebanon,United Arab Emirates,Bahrian Israel,Saudi Arabia,Lebanon,Azerbaijan,Bahrian,Kuwait,United Arab Emirates,Qatar,Egypt Qatar,Kuwait,Israel,Egypt,United Arab Emirates,Bahrian,Lebanon,Saudi Arabia,Azerbaijan
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for תן ביס in recent advertising is Google Ads(Admob), and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free תן ביס’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to תן ביס, you can click the app name below to view related reports.