بريمو - Primo Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the بريمو - Primo’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps بريمو - Primo.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of بريمو - Primo

App Name : بريمو - Primo

Logo

بريمو - Primo-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Primo Technology

Publisher : Korean Food Recipes - 10k Recipes,Tandem Language Exchange: Speak learn languages,Treehouse Table,Text Free: WiFi Calling App,USA Weather forecast,Bible Study - Study The Bible By Topic,YouCam Nails - Manicure Salon for Custom Nail Art,Talkray - Free Chats Calls,Vegan Recipes Free

Total creative ads during the time period : 80

Duration : 1,228

Popularity : 16,032

2. بريمو - Primo’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser بريمو - Primo in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of بريمو - Primo in the recent period. As of 2020-09-05, among the بريمو - Primo‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-05, بريمو - Primo’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 30.11%,

Audience Network’s proportion is 28.33%,

Instagram’s proportion is 20.78%,

Messenger’s proportion is 20.78%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-05, بريمو - Primo‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of بريمو - Primo

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of بريمو - Primo. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of بريمو - Primo

Ad Details :

Headline :بريمو - Primo

Text :*تقدر تطلب صنايعي بريمو (نقاش – سباك – كهربائي – سيراميك - وغيرهم)هاتختار بنفسك بين كل الصنايعية و تتصل بيهم و تقابلهم --- كل صنايعي ليه صفحة فيها صورته و بياناته و صور...

Top 2 Ad Creative of بريمو - Primo

Ad Details :

Headline :نزل Hبلكيشن بريمو و اطلب صنايعي بريمو

Text :*تقدر تطلب صنايعي بريمو (نقاش – سباك – كهربائي – سيراميك - وغيرهم) هاتختار بنفسك بين كل الصنايعية و تتصل بيهم و تقابلهم --- كل صنايعي ليه صفحة فيها صورته و بياناته و صو....

Top 3 Ad Creative of بريمو - Primo

Ad Details :

Headline :نزل أبلكيشن بريمو - و اطلب صنايعي بريمو

Text :*تقدر تطلب صنايعي بريمو (نقاش – سباك – كهربائي – سيراميك - وغيرهم) هاتختار بنفسك بين كل الصنايعية و تتصل بيهم و تقابلهم --- كل صنايعي ليه صفحة فيها صورته و بياناته و صو....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 329 232 195
Popularity 999 999 995
Dimensions 600 x 450 600 x 382 1200 x 628
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Audience Network
Related Ads 1 1 1
Countries United States Mauritania,Tunisia,Yemen,Niger,Turkey,Iraq,Palestine,Uganda,Djibouti,Cameroon,Pakistan,Jordan,Morocco,Kuwait,DR Congo,Zambia,Libyan Arab Jm,Oman,Algeria,United States Egypt
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for بريمو - Primo in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free بريمو - Primo’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to بريمو - Primo, you can click the app name below to view related reports.