تطبيق كورة Koora App Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the تطبيق كورة Koora App’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps تطبيق كورة Koora App.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of تطبيق كورة Koora App

App Name : تطبيق كورة Koora App

Logo

تطبيق كورة Koora App-SocialPeta

OS : Android

Network : Instagram,Facebook,Twitter

Developer : Koora App

Publisher :

Total creative ads during the time period : 30

Duration : 761

Popularity : 13,970

2. تطبيق كورة Koora App’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser تطبيق كورة Koora App in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of تطبيق كورة Koora App in the recent period. As of 2020-09-06, among the تطبيق كورة Koora App‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, تطبيق كورة Koora App’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 50.0%,

Instagram’s proportion is 50.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, تطبيق كورة Koora App‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of تطبيق كورة Koora App

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of تطبيق كورة Koora App. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of تطبيق كورة Koora App

Ad Details :

Headline :تطبيق كورة

Text :تبي تلعب كورة وما عندك فريق؟ 🤔 لا تشيل هم! #تطبيق_كورة سهل عليك الحجز وتكوين الفريق😍.📲 احجز مباراتك وانزل للملعب في الوقت اللي تبيه🏃‍♂⚽

Top 2 Ad Creative of تطبيق كورة Koora App

Ad Details :

Headline :

Text :تبي تلعب كورة وما عندك فريق؟ 🤔 لا تشيل هم! #تطبيق_كورة سهل عليك الحجز وتكوين الفريق😍.📲 احجز مباراتك وانزل للملعب في الوقت اللي تبيه🏃‍♂⚽ https://t.co/xCgwiWe1zV https://t.co/28OoEAig0O

Top 3 Ad Creative of تطبيق كورة Koora App

Ad Details :

Headline :تطبيق كورة

Text :تبي تلعب كورة ؟ 🤔 لا تشيل هم! #تطبيق_كورة سهل عليك الحجز وتكوين الفريق😍.📲 احجز مباراتك وانزل للملعب في الوقت اللي تبيه🏃‍♂⚽

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 288 29 12
Popularity 992 94 79
Dimensions 640 x 640 720 x 720 640 x 640
Creative Type Video Video Video
Network Instagram Twitter Instagram
Related Ads 2 2 1
Countries Kuwait,Saudi Arabia,Israel,Bahrian,Egypt,United Arab Emirates,Qatar,Azerbaijan,Lebanon Azerbaijan,Kuwait,United Arab Emirates,Israel,Lebanon,Qatar,Bahrian,Saudi Arabia,Egypt Lebanon,Israel,Bahrian,Kuwait,Egypt,Azerbaijan,United Arab Emirates,Qatar,Saudi Arabia
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for تطبيق كورة Koora App in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free تطبيق كورة Koora App’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to تطبيق كورة Koora App, you can click the app name below to view related reports.