هاتلى - Hatly Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the هاتلى - Hatly’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps هاتلى - Hatly.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of هاتلى - Hatly

App Name : هاتلى - Hatly

Logo

هاتلى - Hatly-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Mahmoud_Kamel

Publisher :

Total creative ads during the time period : 10

Duration : 157

Popularity : 6,975

2. هاتلى - Hatly’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser هاتلى - Hatly in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of هاتلى - Hatly in the recent period. As of 2020-09-06, among the هاتلى - Hatly‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, هاتلى - Hatly’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 43.37%,

Audience Network’s proportion is 28.31%,

Instagram’s proportion is 28.31%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, هاتلى - Hatly‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 33.33%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of هاتلى - Hatly

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of هاتلى - Hatly. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of هاتلى - Hatly

Ad Details :

Headline :هاتلي - Hatly

Text :لو من الحوامدية مبروك عليك اطلب الـ نفسك فيه وسيب الباقي علينا لضمان سلامتك وسلامة أهلك وأحبابك خليك بالبيت⁦ وهاتلي هجبلك كل حاجه لباب البيت ------------------- هنبدأ نستلم الاوردرات ابدأء من يوم 5-4-2020 حمل التطبيق وخليك جاهز مع الاوائل

Top 2 Ad Creative of هاتلى - Hatly

Ad Details :

Headline :هاتلي - Hatly

Text :لو من الحوامدية مبروك عليك اطلب الـ نفسك فيه وسيب الباقي علينا لضمان سلامتك وسلامة أهلك وأحبابك خليك بالبيت⁦ وهاتلي هجبلك كل حاجه لباب البيت ------------------- هنبدأ نستلم الاوردرات ابدأء من يوم 5-4-2020 حمل التطبيق وخليك جاهز مع الاوائل

Top 3 Ad Creative of هاتلى - Hatly

Ad Details :

Headline :هاتلى - Hatly

Text :لو من الحوامدية مبروك عليك اطلب الـ نفسك فيه وسيب الباقي علينا لضمان سلامتك وسلامة أهلك وأحبابك خليك بالبيت⁦ وهاتلي هجبلك كل حاجه لباب البيت حمل التطبيق وخليك جاهز مع الاوائل اول 100 اوردر مجاناً يوم الافتاح 5-4-2020 تقدر تتطلب من خلال الاتصال - واتس اب - الابلكيشن - ماسنجر

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 1 1
Popularity 68 68 52
Dimensions 720 x 720 960 x 960 720 x 720
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 2
Countries Egypt Egypt Egypt
Language Arabic Arabic Arabic

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for هاتلى - Hatly in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free هاتلى - Hatly’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to هاتلى - Hatly, you can click the app name below to view related reports.