ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

App Name : ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

Logo

ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Messenger

Developer : Fugang Co.,Ltd

Publisher : PhotoGrid - Pic Collage Maker,Block Puzzle Jewel Legend

Total creative ads during the time period : 63

Duration : 761

Popularity : 12,869

2. ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด in the recent period. As of 2020-08-18, among the ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-18, ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 25.0%,

Audience Network’s proportion is 25.0%,

Instagram’s proportion is 25.0%,

Messenger’s proportion is 25.0%,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-18, ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

Ad Details :

Headline :ดูดวงแม่นๆกับดวงliveสิคะ รีวิวเพียบ รับประกันความแม่น

Text :

Top 2 Ad Creative of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

Ad Details :

Headline :ดูดวงฟรี สดๆ กับหมอแม่นๆ

Text :แอพดูดวง ดูได้ทุกที่ ทุกเวลาที่คุณอยากดู

Top 3 Ad Creative of ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

Ad Details :

Headline :ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด

Text :ดวงlive - ดูดวง สด ผ่านแอพ ดูดวงราคาไม่แรง ไม่มีบวกเพิ่ม!!!

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 348 355 355
Popularity 999 998 989
Dimensions 1280 x 720 1200 x 628 1200 x 628
Creative Type Video Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 2 5
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ดวง Live - ดวงไลฟ์ ดูดวง สด, you can click the app name below to view related reports.