ดัมมี่ไทยแลนด์ Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ดัมมี่ไทยแลนด์'s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ดัมมี่ไทยแลนด์.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ดัมมี่ไทยแลนด์

App Name : ดัมมี่ไทยแลนด์

Logo

ดัมมี่ไทยแลนด์-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Funday Game

Publisher : Blue Light Filter,HelloTalk — Chat, Speak Learn Foreign Languages,7 Minute Workout,30 Day Fitness Challenge - Workout at Home

Total creative ads during the time period : 691

Duration : 238

Popularity : 124,343

2. ดัมมี่ไทยแลนด์’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ดัมมี่ไทยแลนด์ in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ดัมมี่ไทยแลนด์ in the recent period. As of 2020-09-06, among the ดัมมี่ไทยแลนด์‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 7.41%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 92.59%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, ดัมมี่ไทยแลนด์'s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram's proportion is 50.66%,

Messenger's proportion is 48.55%,

Facebook's proportion is 0.4%,

Audience Network's proportion is 0.4%,

's proportion is .

In the date of 2020-09-06, ดัมมี่ไทยแลนด์‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 37.04%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ดัมมี่ไทยแลนด์

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ดัมมี่ไทยแลนด์. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ดัมมี่ไทยแลนด์

Ad Details :

Headline :คลิกดาวน์โหลดทันที

Text :Dummy เกมส์ไพ่ดัมมี่ไทย เกมส์ไพ่สุดฮิต เป็นเกมส์ไพ่ออนไลน์ฟรีที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากมาย ได้สร้างระบบใ...

Top 2 Ad Creative of ดัมมี่ไทยแลนด์

Ad Details :

Headline :คลิกดาวน์โหลดทันที

Text :Dummy เกมส์ไพ่ดัมมี่ไทย เกมส์ไพ่สุดฮิต เป็นเกมส์ไพ่ออนไลน์ฟรีที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากมาย ได้สร้างระบบใ...

Top 3 Ad Creative of ดัมมี่ไทยแลนด์

Ad Details :

Headline :คลิกดาวน์โหลดทันที

Text :Dummy เกมส์ไพ่ดัมมี่ไทย เกมส์ไพ่สุดฮิต เป็นเกมส์ไพ่ออนไลน์ฟรีที่ได้รับความนิยมจากคนไทยมากมาย ได้สร้างระบบใ...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 146 146 146
Popularity 969 966 966
Dimensions 960 x 960 960 x 960 960 x 960
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Audience Network Messenger
Related Ads 1 1 1
Countries Myanmar,Laos,Thailand Laos,Myanmar,Thailand Laos,Myanmar,Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ดัมมี่ไทยแลนด์ in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ดัมมี่ไทยแลนด์'s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ดัมมี่ไทยแลนด์, you can click the app name below to view related reports.