ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง

App Name : ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง

Logo

ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง-SocialPeta

OS : Android

Network : Audience Network,Facebook,Instagram

Developer : MEGA Game

Publisher : Text Free: WiFi Calling App,Ameba,Treehouse Table,USA Weather forecast,Talkray - Free Chats Calls,TalkU Free Calls +Free Texting +International Call,Universal Email App

Total creative ads during the time period : 125

Duration : 704

Popularity : 11,258

2. ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง in the recent period. As of 2020-09-02, among the ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-02, ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 25.0%,

Audience Network’s proportion is 25.0%,

Instagram’s proportion is 25.0%,

Messenger’s proportion is 25.0%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-02, ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง

Ad Details :

Headline :โบนัสใหญ่เพียบ รางวัลแจกไม่อั้น👉

Text :◕‿◕ ดัมมี่หรือ dummy เกมส์ไพ่สุดฮิตแถวบ้านยอดนิยมของคนไทย เป็นเกมส์ไพ่ฮิตมากและที่ต้องใช้การทักษะในการเล่น...

Top 2 Ad Creative of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง

Ad Details :

Headline :โบนัสใหญ่เพียบ รางวัลแจกไม่อั้น👉

Text :◕‿◕ ดัมมี่หรือ dummy เกมส์ไพ่สุดฮิตแถวบ้านยอดนิยมของคนไทย เป็นเกมส์ไพ่ฮิตมากและที่ต้องใช้การทักษะในการเล่น...

Top 3 Ad Creative of ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง

Ad Details :

Headline :โบนัสใหญ่เพียบ รางวัลแจกไม่อั้น👉

Text :◕‿◕ ดัมมี่หรือ dummy เกมส์ไพ่สุดฮิตแถวบ้านยอดนิยมของคนไทย เป็นเกมส์ไพ่ฮิตมากและที่ต้องใช้การทักษะในการเล่น...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 91 91 91
Popularity 357 357 353
Dimensions 1080 x 1080 1080 x 1080 1080 x 1080
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Messenger
Related Ads 2 2 2
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ดัมมี่ไทย Dummy-ไพ่แคง ไฮโล สามกอง, you can click the app name below to view related reports.