สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

App Name : สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

Logo

สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Messenger

Developer : PhoneCool

Publisher : 30 Day Fitness Challenge - Workout at Home,BeSoccer - Soccer Live Score,Treehouse Table,Bible,Real Gangster Crime,Avira Antivirus Security 2019-Antivirus AppLock,BeautyPlus - Easy Photo Editor Selfie Camera

Total creative ads during the time period : 136

Duration : 262

Popularity : 68,737

2. สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก in the recent period. As of 2020-09-05, among the สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 48.57%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 51.43%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-05, สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 68.96%,

Messenger’s proportion is 28.6%,

Instagram’s proportion is 2.44%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-05, สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 71.43%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

Ad Details :

Headline :《สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก》มาแล้วค่ะ

Text :ภูมิหลัง 《สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก》มาแล้วค่ะ เกมส์นี้เป็นเกมที่มีกลิ่นไอของยุคสมัยสามก๊ก มีวีรบุรุษ นักรบ.....

Top 2 Ad Creative of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

Ad Details :

Headline :《สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก》มาแล้วค่ะ

Text :ภูมิหลัง 《สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก》มาแล้วค่ะ เกมส์นี้เป็นเกมที่มีกลิ่นไอของยุคสมัยสามก๊ก มีวีรบุรุษ นักรบ.....

Top 3 Ad Creative of สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

Ad Details :

Headline :สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก

Text :ภูมิหลัง 《สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก》มาแล้วค่ะ เกมส์นี้เป็นเกมที่มีกลิ่นไอของยุคสมัยสามก๊ก มีวีรบุรุษ นักรบ.....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 164 164 161
Popularity 978 978 977
Dimensions 1080 x 1080 1080 x 1080 1200 x 1200
Creative Type Image Image Image
Network Messenger Messenger Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to สังเวียนผู้กล้าสามก๊ก, you can click the app name below to view related reports.