เก้าเกพาเพลิน Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the เก้าเกพาเพลิน’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps เก้าเกพาเพลิน.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of เก้าเกพาเพลิน

App Name : เก้าเกพาเพลิน

Logo

เก้าเกพาเพลิน-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Fish House

Publisher : BeautyPlus - Easy Photo Editor Selfie Camera,Text Free: WiFi Calling App,APUS Browser - Fast Download Private Secure,Avira Antivirus Security 2019-Antivirus AppLock,Call Recorder,SHAREit - Transfer Share,BeSoccer - Soccer Live Score

Total creative ads during the time period : 53

Duration : 311

Popularity : 20,122

2. เก้าเกพาเพลิน’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser เก้าเกพาเพลิน in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of เก้าเกพาเพลิน in the recent period. As of 2020-09-07, among the เก้าเกพาเพลิน‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 80.0%, Carousel category’s proportion is 20.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, เก้าเกพาเพลิน’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 40.48%,

Audience Network’s proportion is 20.21%,

Instagram’s proportion is 19.69%,

Messenger’s proportion is 19.62%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, เก้าเกพาเพลิน‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 40.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of เก้าเกพาเพลิน

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of เก้าเกพาเพลิน. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of เก้าเกพาเพลิน

Ad Details :

Headline :เกมส์ไพ่เก้าเก ป๊อกเด้ง ไพ่เท็กซัสบนมือถือที่มั่นคงที่สุด

Text :เกมนี้มีทั้งเก้าเก เก้าเก100คน ป๊อกเด้ง ไพ่เท็กซัส ไฮโลพื้นบ้านไทยและเกมอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณเข้าร่ว....

Top 2 Ad Creative of เก้าเกพาเพลิน

Ad Details :

Headline :เกมส์ไพ่เก้าเก ป๊อกเด้ง ไพ่เท็กซัสบนมือถือที่มั่นคงที่สุด

Text :เกมนี้มีทั้งเก้าเก เก้าเก100คน ป๊อกเด้ง ไพ่เท็กซัส ไฮโลพื้นบ้านไทยและเกมอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณเข้าร่ว....

Top 3 Ad Creative of เก้าเกพาเพลิน

Ad Details :

Headline :เกมส์ไพ่เก้าเก ป๊อกเด้ง ไพ่เท็กซัสบนมือถือที่มั่นคงที่สุด

Text :เกมนี้มีทั้งเก้าเก เก้าเก100คน ป๊อกเด้ง ไพ่เท็กซัส ไฮโลพื้นบ้านไทยและเกมอื่นๆ อีกมากมายที่รอให้คุณเข้าร่ว....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 273 273 273
Popularity 999 999 999
Dimensions 1080 x 1080 1080 x 1080 1080 x 1080
Creative Type Image Image Image
Network Audience Network Facebook Messenger
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for เก้าเกพาเพลิน in recent advertising is Audience Network, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free เก้าเกพาเพลิน’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to เก้าเกพาเพลิน, you can click the app name below to view related reports.