เก้าเกเซียนไทย-4x100 Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the เก้าเกเซียนไทย-4x100’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps เก้าเกเซียนไทย-4x100.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of เก้าเกเซียนไทย-4x100

App Name : เก้าเกเซียนไทย-4x100

Logo

เก้าเกเซียนไทย-4x100-SocialPeta

OS : Android

Network : Audience Network,Facebook,Instagram

Developer : Fish Town

Publisher : Text Free: WiFi Calling App,USA Weather forecast,Ameba,Treehouse Table,SHAREit - Transfer Share,Tandem Language Exchange: Speak learn languages,Vegan Recipes Free

Total creative ads during the time period : 252

Duration : 583

Popularity : 33,131

2. เก้าเกเซียนไทย-4x100’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser เก้าเกเซียนไทย-4x100 in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of เก้าเกเซียนไทย-4x100 in the recent period. As of 2020-09-06, among the เก้าเกเซียนไทย-4x100‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 50.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 50.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, เก้าเกเซียนไทย-4x100’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 25.23%,

Audience Network’s proportion is 25.17%,

Instagram’s proportion is 24.92%,

Messenger’s proportion is 24.67%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, เก้าเกเซียนไทย-4x100‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of เก้าเกเซียนไทย-4x100

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of เก้าเกเซียนไทย-4x100. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of เก้าเกเซียนไทย-4x100

Ad Details :

Headline :เกมที่มีผู้เล่นมากกว่า100000คน

Text :

Top 2 Ad Creative of เก้าเกเซียนไทย-4x100

Ad Details :

Headline :เกมที่มีผู้เล่นมากกว่า100000คน

Text :สามารถดาวโหลดเกมส์มาเล่นได้ทั้ง บัญชีเฟสบุ๊ค และ บัญชีนักท่องเที่ยว รับรางวัลมากมาย จากการล๊อคอินประจำว....

Top 3 Ad Creative of เก้าเกเซียนไทย-4x100

Ad Details :

Headline :เกมที่มีผู้เล่นมากกว่า100000คน

Text :สามารถดาวโหลดเกมส์มาเล่นได้ทั้ง บัญชีเฟสบุ๊ค และ บัญชีนักท่องเที่ยว รับรางวัลมากมาย จากการล๊อคอินประจำว....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 321 190 169
Popularity 999 995 988
Dimensions 400 x 400 600 x 314 600 x 600
Creative Type Video Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Cambodia,Thailand,Malaysia,United States United States,Cambodia,Thailand,Malaysia United States,Cambodia,Thailand,Malaysia
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for เก้าเกเซียนไทย-4x100 in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free เก้าเกเซียนไทย-4x100’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to เก้าเกเซียนไทย-4x100, you can click the app name below to view related reports.