เป๋าตัง Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the เป๋าตัง’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps เป๋าตัง.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of เป๋าตัง

App Name : เป๋าตัง

Logo

เป๋าตัง-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Twitter,Audience Network

Developer : Krung Thai Bank

Publisher :

Total creative ads during the time period : 25

Duration : 72

Popularity : 2,302

2. เป๋าตัง’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser เป๋าตัง in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of เป๋าตัง in the recent period. As of 2020-08-29, among the เป๋าตัง‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 100.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-29, เป๋าตัง’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-29, เป๋าตัง‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of เป๋าตัง

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of เป๋าตัง. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of เป๋าตัง

Ad Details :

Headline :เที่ยวปันสุข 3 แพ็คเกจแจกเงินเที่ยวไทย คืออะไร ใครรับสิทธิ์ได้บ้าง?

Text :     หลังจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องหยึดชะงักไปนาน จากเหตุแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...

Top 2 Ad Creative of เป๋าตัง

Ad Details :

Headline :เที่ยวปันสุข 3 แพ็คเกจแจกเงินเที่ยวไทย คืออะไร ใครรับสิทธิ์ได้บ้าง?

Text :     หลังจากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องหยึดชะงักไปนาน จากเหตุแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19...

Top 3 Ad Creative of เป๋าตัง

Ad Details :

Headline :

Text :ออมสั้น ผลตอบบแทนสูง! #พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต #สบม รุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.70 %/ปี ลงทุนเริ่ม 100 บ สูงสุด 5,000,000 บ/คน เริ่มจำหน่าย 25 ส.ค.นี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เพิ่มเติมคลิก https://t.co/jlei4K1Mzt #พันธบัตรออมทรัพย์ https://t.co/Gwh9ESJgCc

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 8 8 1
Popularity 66 66 53
Dimensions 848 x 477 848 x 477 1200 x 679
Creative Type Image Image Image
Network Messenger Instagram Twitter
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for เป๋าตัง in recent advertising is Messenger, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free เป๋าตัง’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to เป๋าตัง, you can click the app name below to view related reports.