เรียกข้าว่าฮ่องเต้ Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the เรียกข้าว่าฮ่องเต้'s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps เรียกข้าว่าฮ่องเต้.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of เรียกข้าว่าฮ่องเต้

App Name : เรียกข้าว่าฮ่องเต้

Logo

เรียกข้าว่าฮ่องเต้-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Messenger,Audience Network

Developer : Clicktouch Co.,Ltd.

Publisher : Instagram,Facebook,Tap Tap Music-Pop Songs,OLX Classifieds,Un día más culto,GulogGratis

Total creative ads during the time period : 890

Duration : 561

Popularity : 221,344

Check ASO Keywords of เรียกข้าว่าฮ่องเต้

2. เรียกข้าว่าฮ่องเต้’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser เรียกข้าว่าฮ่องเต้ in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of เรียกข้าว่าฮ่องเต้ in the recent period. As of 2021-03-15, among the เรียกข้าว่าฮ่องเต้‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 78.38%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 0.0%, Carousel category's proportion is 21.62%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-15, เรียกข้าว่าฮ่องเต้'s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 31.21%,

Instagram's proportion is 26.13%,

Audience Network's proportion is 21.59%,

Messenger's proportion is 21.07%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-15, เรียกข้าว่าฮ่องเต้‘s network with the most ads is Messenger and its proportion is 27.03%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of เรียกข้าว่าฮ่องเต้

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of เรียกข้าว่าฮ่องเต้. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of เรียกข้าว่าฮ่องเต้

Ad Details :

Headline :เกมต่อสู้ในวังหลัง

Text :มาทดสอบสติปัญญาของท่าน เริ่มต้นเข้าวังแล้ว ท่านจะพลิกมาเป็นฮองเฮาได้หรือไม่?🤔🤔

Top 2 Ad Creative of เรียกข้าว่าฮ่องเต้

Ad Details :

Headline :เกมต่อสู้ในวังหลัง

Text :

Top 3 Ad Creative of เรียกข้าว่าฮ่องเต้

Ad Details :

Headline :มาเลือกลูกที่น่ารักของท่าน!

Text :เลี้ยงเด็กต้องใช้ใจเลี้ยง หากเลี้ยงไม่ดีอย่ามาเสียใจภายหลังนะ!😏😏

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 288 288 314
Popularity 999 999 999
Dimensions 400 x 400 400 x 400 400 x 400
Creative Type Video Video Video
Network Facebook Audience Network Messenger
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for เรียกข้าว่าฮ่องเต้ in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free เรียกข้าว่าฮ่องเต้'s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to เรียกข้าว่าฮ่องเต้, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.