เว็บ Dek-D Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the เว็บ Dek-D’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps เว็บ Dek-D.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of เว็บ Dek-D

App Name : เว็บ Dek-D

Logo

เว็บ Dek-D-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : Dek-D Interactive Co.,Ltd.

Publisher : BeautyPlus - Easy Photo Editor Selfie Camera

Total creative ads during the time period : 29

Duration : 215

Popularity : 2,742

2. เว็บ Dek-D’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser เว็บ Dek-D in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of เว็บ Dek-D in the recent period. As of 2020-08-28, among the เว็บ Dek-D‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-28, เว็บ Dek-D’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 33.33%,

Audience Network’s proportion is 33.33%,

Instagram’s proportion is 33.33%,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-28, เว็บ Dek-D‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 33.33%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of เว็บ Dek-D

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of เว็บ Dek-D. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of เว็บ Dek-D

Ad Details :

Headline :ชวนน้องๆ มัธยมปลายมารู้จักแนวคิด C+T ม.กรุงเทพ เรียนคณะ/สาขาไหนก็ไม่มีตกเทรนด์ | Dek-D.com

Text :ข่าวประชาสัมพันธ์ . พาไปรู้จักแนวคิด C+T ของ ม.กรุงเทพ ที่ว่าเรียนคณะอะไร เรียนสาขาไหนก็ไม่มีตกเทรนด์ เพราะเมื่อน้องๆ เข้าสู่ตลาดแรงงาน การแข่งขันยิ่งสูงมาก แถมยังต้องใช้ทักษะหลากหลายอีกด้วย . โดยเฉพาะทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และทักษะการใช้เทคโนโลยี (Technology) นับเป็น 2 เรื่องที่จะปลดล็อกทางตัน เพิ่มโอกาสการได้งานที่ดี และนี่คือหัวใจสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนของ ม.กรุงเทพ ตามแนวคิด C+T ที่เน้นการเรียนรู้เพื่อให้สอดรับกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนไป ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับมือกับทุกความท้าทายของอาชีพในอนาคตได้อย่างมั่นใจนั่นเองค่ะ

Top 2 Ad Creative of เว็บ Dek-D

Ad Details :

Headline :U Top 3 UK รับ IB=32 หรือ A-Level=BBB หรือเทียบเท่า | Dek-D.com

Text :เฉพาะปีนี้เท่านั้น University of St Andrews เปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบ A-Level, IB, AP, หรือ S

Top 3 Ad Creative of เว็บ Dek-D

Ad Details :

Headline :U Top 3 UK รับ IB=32 หรือ A-Level=BBB หรือเทียบเท่า | Dek-D.com

Text :เฉพาะปีนี้เท่านั้น University of St Andrews เปิดรับนักเรียนต่างชาติที่จบ A-Level, IB, AP, หรือ S

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 29 29
Popularity 424 142 142
Dimensions 720 x 378 960 x 500 960 x 500
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Instagram
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for เว็บ Dek-D in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free เว็บ Dek-D’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to เว็บ Dek-D, you can click the app name below to view related reports.