เอทีเอ็มป๊อกเด้ง Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the เอทีเอ็มป๊อกเด้ง’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps เอทีเอ็มป๊อกเด้ง.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง

App Name : เอทีเอ็มป๊อกเด้ง

Logo

เอทีเอ็มป๊อกเด้ง-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram

Developer : HAOREN

Publisher :

Total creative ads during the time period : 216

Duration : 692

Popularity : 46,836

2. เอทีเอ็มป๊อกเด้ง’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser เอทีเอ็มป๊อกเด้ง in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง in the recent period. As of 2020-09-06, among the เอทีเอ็มป๊อกเด้ง‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, เอทีเอ็มป๊อกเด้ง’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 50.14%,

Instagram’s proportion is 49.86%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, เอทีเอ็มป๊อกเด้ง‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 50.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง

Ad Details :

Headline :คุณจะถอดไพ่ชุดนี้ยังไง?

Text :บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ทำเกมส์อย่างต่อเนื่องมายาวนานที่สุดอีกบริษัท จุดประสงค์ทางบริษัทคือนำความสุ.....

Top 2 Ad Creative of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง

Ad Details :

Headline :คุณจะถอดไพ่ชุดนี้ยังไง?

Text :

Top 3 Ad Creative of เอทีเอ็มป๊อกเด้ง

Ad Details :

Headline :คุณจะถอดไพ่ชุดนี้ยังไง?

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 224 218 169
Popularity 998 998 987
Dimensions 600 x 600 400 x 400 224 x 400
Creative Type Image Video Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Taiwan,Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for เอทีเอ็มป๊อกเด้ง in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free เอทีเอ็มป๊อกเด้ง’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to เอทีเอ็มป๊อกเด้ง, you can click the app name below to view related reports.