ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร

App Name : ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร

Logo

ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Boyaa

Publisher : Instagram,Facebook,USA Weather forecast,Treehouse Table,TalkU Free Calls +Free Texting +International Call,Photo Editor & Pic Collage - Sweet Selfie Camera

Total creative ads during the time period : 215

Duration : 2,397

Popularity : 23,548

2. ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร in the recent period. As of 2021-03-15, among the ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-15, ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 32.02%,

Audience Network's proportion is 22.66%,

Instagram's proportion is 22.66%,

Messenger's proportion is 22.66%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-15, ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร

Ad Details :

Headline :【จำกัดเวลาแลก】เกมไพ่ฮิตในไทย/นัดเพื่อนเล่นกัน/การแข่งขันตื่นเต้น/ชิปฟรี

Text :ไพ่เท็กซัสโบย่า(Boyaa Texas Hold'em Poker)เป็นเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์เก่าแก่และเป็นเกมส์ไพ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปร.....

Top 2 Ad Creative of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร

Ad Details :

Headline :【รางวัลต้อนรับกลับบ้าน】เกมไพ่ฮิตในไทย/นัดเพื่อนเล่นกัน/การแข่งขันตื่นเต้น/ชิปฟรี

Text :ไพ่เท็กซัสโบย่า(Boyaa Texas Hold'em Poker)เป็นเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์เก่าแก่และเป็นเกมส์ไพ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปร.....

Top 3 Ad Creative of ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร

Ad Details :

Headline :【จำกัดเวลาแลก】เกมไพ่ฮิตในไทย/นัดเพื่อนเล่นกัน/การแข่งขันตื่นเต้น/ชิปฟรี

Text :ไพ่เท็กซัสโบย่า(Boyaa Texas Hold'em Poker)เป็นเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์เก่าแก่และเป็นเกมส์ไพ่ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปร.....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 354 349 333
Popularity 975 928 906
Dimensions 1080 x 1080 1080 x 1080 1200 x 628
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 3 4 5
Countries Thailand Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ไพ่เท็กซัสโบย่า-Boyaa Texas Poker โป๊กเกอร์มือโปร, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.