ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่ Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่

App Name : ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่

Logo

ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Fish Town

Publisher : Text Free: WiFi Calling App,Ameba,SHAREit - Transfer Share,USA Weather forecast,Treehouse Table,Vegan Recipes Free,30 Day Fitness Challenge - Workout at Home

Total creative ads during the time period : 334

Duration : 585

Popularity : 73,511

2. ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่ in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่ in the recent period. As of 2020-09-06, among the ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 27.27%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 72.73%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-06, ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 25.47%,

Audience Network’s proportion is 24.95%,

Instagram’s proportion is 24.79%,

Messenger’s proportion is 24.79%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-06, ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่

Ad Details :

Headline :เกมที่ได้ดาวน์โหลดเกิน100,000ครั้งที่ไทย

Text :ไพ่แคงไทย2019เป็นเกมไพ่แคงเวอร์ชั่นล่าสุดในไทย ตอนนี้เป็นเกมสุดฮิตที่มีคนไทยเล่นกันเยอะมาก ความนิยมไม่แพ...

Top 2 Ad Creative of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่

Ad Details :

Headline :เกมที่ได้ดาวน์โหลดเกิน100,000ครั้งที่ไทย

Text :ไพ่แคงไทย2019เป็นเกมไพ่แคงเวอร์ชั่นล่าสุดในไทย ตอนนี้เป็นเกมสุดฮิตที่มีคนไทยเล่นกันเยอะมาก ความนิยมไม่แพ...

Top 3 Ad Creative of ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่

Ad Details :

Headline :เกมที่ได้ดาวน์โหลดเกิน100,000ครั้งที่ไทย

Text :ไพ่แคงไทย2019เป็นเกมไพ่แคงเวอร์ชั่นล่าสุดในไทย ตอนนี้เป็นเกมสุดฮิตที่มีคนไทยเล่นกันเยอะมาก ความนิยมไม่แพ...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 217 252 262
Popularity 999 999 999
Dimensions 600 x 600 600 x 600 600 x 600
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Messenger Instagram
Related Ads 2 1 1
Countries Thailand,Cambodia Thailand Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่ in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ไพ่แคงไทย2019--รวมเก้าเก ดัมมี่, you can click the app name below to view related reports.