ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

App Name : ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Logo

ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Shenzhen Zhi Jian Network Technology Co., Ltd.

Publisher : Instagram,Fotor - Photo Editor&Collage,GulogGratis,appsGratis,Un día más culto,开箱模拟器 for 皇室战争,SmartNews: Local Breaking News,MakeupPlus - Virtual Makeup

Total creative ads during the time period : 6,757

Duration : 852

Popularity : 1,049,394

Check ASO Keywords of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

2. ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy in the recent period. As of 2021-03-14, among the ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 17.07%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 82.93%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-03-14, ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 31.68%,

Instagram's proportion is 31.44%,

Audience Network's proportion is 18.47%,

Messenger's proportion is 18.42%,

's proportion is .

In the date of 2021-03-14, ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Ad Details :

Headline :ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Text :‎ไพ่แคง Cynking ต้นตำรับไพ่แคงไทยมาแล้วจ้า มาแคงกับพื่อนๆกันเลย ทั้งสนุกสนาน ทั้งเฮฮาปาร์ตี้ เกมของเรามีทั้ง ....

Top 2 Ad Creative of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Ad Details :

Headline :ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Text :‎ไพ่แคง Cynking ต้นตำรับไพ่แคงไทยมาแล้วจ้า มาแคงกับพื่อนๆกันเลย ทั้งสนุกสนาน ทั้งเฮฮาปาร์ตี้ เกมของเรามีทั้ง ....

Top 3 Ad Creative of ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Ad Details :

Headline :ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy

Text :‎ไพ่แคง Cynking ต้นตำรับไพ่แคงไทยมาแล้วจ้า มาแคงกับพื่อนๆกันเลย ทั้งสนุกสนาน ทั้งเฮฮาปาร์ตี้ เกมของเรามีทั้ง ....

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 318 322 313
Popularity 999 999 999
Dimensions 1200 x 628 1200 x 628 1200 x 628
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Thailand Thailand Indonesia,Thailand
Language Thai Thai Thai

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to ไพ่แคง ดัมมี่- Dummy, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.