360mobi Mộng Hoàng Cung Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the 360mobi Mộng Hoàng Cung’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps 360mobi Mộng Hoàng Cung.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of 360mobi Mộng Hoàng Cung

App Name : 360mobi Mộng Hoàng Cung

Logo

360mobi Mộng Hoàng Cung-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : VNG Game Studios

Publisher :

Total creative ads during the time period : 23

Duration : 15

Popularity : 1,195

2. 360mobi Mộng Hoàng Cung’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser 360mobi Mộng Hoàng Cung in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of 360mobi Mộng Hoàng Cung in the recent period. As of 2020-09-04, among the 360mobi Mộng Hoàng Cung‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-04, 360mobi Mộng Hoàng Cung’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-04, 360mobi Mộng Hoàng Cung‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of 360mobi Mộng Hoàng Cung

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of 360mobi Mộng Hoàng Cung. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of 360mobi Mộng Hoàng Cung

Ad Details :

Headline :360mobi Mộng Hoàng Cung

Text :【MÈO CHIÊU TÀI】 【CHƠI NGAY CHỜ CHI - LỢI NHUẬN GẤP 3 LẦN】 🐱 Mèo Chiêu Tài quay trở lại và mang thật nhiều vàng đến với Chủ Nhân đây. Mỗi lượt tham gia, Chủ Nhân sẽ thu về một lượng Vàng lên đến 3 lần để có thể thỏa thích mua sắm. 😋 🐱 Với VIP 3 trở lên miễn phí 1 lần "Chiêu Tài", tích lũy nạp 6 Ngọc nhận thêm 1 lần (tối đa 7 lần). 😘 Đừng bỏ lỡ và tham gia ngay để tích lũy thật nhiều Vàng nhé Chủ Nhân! 🌐 Chi tiết xem tại: http://hoangcung2.360mobi.vn/tin-tuc/tin-tuc/chuoi-su-kien-moi-03-09-05-09.html -------------------- ✨ Nạp ngọc ngay tại: http://nap.360mobi.vn/ ✨ Hướng dẫn nạp Ngọc rẻ hơn 5% thông qua ví ZaloPay: hoangcung2.360mobi.vn/usl/nap-ngoc-bang-zalopay -------------------- 🔥 Tham gia Group Cộng Đồng - Hóng Chuyện - Kết Bạn tại đây: fb.com/groups/360mobi.monghoangcung #360mobi #MongHoangCung #NgoiSaoHoangCung2 #360mobiMongHoangCung #cungđấu #cungdau #mobi

Top 2 Ad Creative of 360mobi Mộng Hoàng Cung

Ad Details :

Headline :

Text :

Top 3 Ad Creative of 360mobi Mộng Hoàng Cung

Ad Details :

Headline :

Text :

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 1 0 0
Popularity 51
Dimensions 640 x 640
Creative Type Image
Network Instagram
Related Ads 1 0 0
Countries Vietnam
Language Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for 360mobi Mộng Hoàng Cung in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free 360mobi Mộng Hoàng Cung’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to 360mobi Mộng Hoàng Cung, you can click the app name below to view related reports.