Biblia Dumitru Cornilescu Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Biblia Dumitru Cornilescu’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Biblia Dumitru Cornilescu.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Biblia Dumitru Cornilescu

App Name : Biblia Dumitru Cornilescu

Logo

Biblia Dumitru Cornilescu-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Messenger

Developer : Andrew L.

Publisher :

Total creative ads during the time period : 14

Duration : 274

Popularity : 1,365

2. Biblia Dumitru Cornilescu’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Biblia Dumitru Cornilescu in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Biblia Dumitru Cornilescu in the recent period. As of 2020-08-15, among the Biblia Dumitru Cornilescu‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-15, Biblia Dumitru Cornilescu’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-15, Biblia Dumitru Cornilescu‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Biblia Dumitru Cornilescu

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Biblia Dumitru Cornilescu. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Biblia Dumitru Cornilescu

Ad Details :

Headline :Vestea Bună

Text :Prezentul în lumina profețiilor biblice, blog de învățătură creștină.

Top 2 Ad Creative of Biblia Dumitru Cornilescu

Ad Details :

Headline :Vestea Bună

Text :Creștinul prin urgii „…Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” 2 Petru 2: 9 În ultimul an am scris pe blog (www.vesteabuna.wordpress.com) despre urgii, pentru că am înțeles din profeți că trăim vremuri asemănătoare celor dinaintea exodului evreilor din Egipt, când și atunci au fost urgii. Un alt motiv pentru care am scris despre urgii în ultimul an este că am înțeles bine că toate întâmplările evreilor din Vechiul Testament sunt lecții pentru noi, iar pentru că în multe situații oamenii lui Dumnezeu din vechime au trecut prin urgii împreună cu cei păcătoși sau vinovați, trebuie să luăm din exemplele lor pentru a învăța lecțiile noastre, ale celor ce trecem acum prin urgii. Vom recapitula câteva urgii din Vechiul Testement și vom urmări felul în care Dumnezeu i-a scăpat pe ai Săi din ele: 1. Potopul și Noe. Potopul a fost dat de Dumnezeu ca pedeapsă pentru o lume de nelegiuiți, a scăpat doar familia lui Lot pentru că Lot l-a crezut pe Dumnezeu, a vestit justiția Lui și a ascultat de El, construind arca. A scăpat nu doar Noe, ci și familia lui. „…dacă n-a cruţat El lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alţi şapte inşi, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiţi.” 2 Petru 2:5 2. Nimicirea Sodomei și Lot. Sodoma a fost nimicită datorită păcatelor îngâmfării, nepăsării și nedreptății. „Iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit, şi au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, când am văzut lucrul acesta.” Ezechiel 16:49-50 Lot a scăpat nu numai el, ci și familia lui, chiar dacă imediat după salvare, soția lui, prin neascultare, a pierit. 3. Foametea din Egipt de pe vremea lui Iosif. A fost o urgie prin care Dumnezeu a smerit pe frații lui Iosif și le-a pregătit prin Iosif o mare mântuire. Iosif a fost salvat prin credința în Dumnezeul care-i vorbise și prin curăția vieții. Chiar dacă toată lumea suferea, Iosif i-a scăpat de foamete nu numai pe familia lui, ci și casa lui faraon. 4. Foametea de pe vremea lui Ahab și Ilie. Seceta și foametea au fost date de Dumnezeu ca pedeapsă pentru idolatrie, dar Ilie a fost protejat, corbii i-au adus hrană, apoi văduva din Sarepta l-a hrănit. După nimicirea preoților lui Baal și recunoașterea de către popor că „Domnul (Iehova) este adevăratul Dumnezeu” a venit din nou ploaie peste țară și a fost salvată și țara, nu numai Ilie. 5. Ciuma, asediul și foametea de pe vremea cuceririi Ierusalimului și Ieremia. Pe vremea asediului, „Împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniţei şi să-i dea în fiecare zi o pâine din uliţa brutarilor” Ieremia 37:21 După căderea cetății, Nebucadnețar însuși a dat porunci pentru îngrijirea lui Ieremia: „Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor: „Ia-l, poartă-i de grijă şi nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!”” Ieremia 39:11-12 „Ieremia era încă legat cu lanțuri” (40:5) atunci, dar Nebuzaradan i-a zis: „….te izbăvesc astăzi din lanţurile pe care le ai la mâini; dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino, şi voi îngriji de tine. Dar, dacă nu-ţi place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată ţara este înaintea ta, du-te unde vei crede şi unde-ţi place să te duci!” (40:4) Mai mult „Căpetenia străjerilor i-a dat merinde şi daruri şi i-a dat drumul.” (40:5) Desigur că prorocii mincinoși au fost duși cu toții în robie. Împreună cu Ieremia a mai scăpat unul singur: Ebed-Melec etiopianul. A mai fost Daniel în captivitate și chiar în groapa cu lei, Elisei asediat, Ezechia asediat, tot felul de urgii. Sunt destule exemple din care și apostolul Petru a tras concluzia justă: „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.” 2 Petru 2:9 De când a început pandemia de coronavirus, de când au început să se golească magazinele și oamenii să adune provizii ca Iosif în Egipt, nu-mi stă capul decât la pâinea în fiecare zi pe care o primea Ieremia din ulița brutarilor într-un Ierusalim vinovat, judecat și gata pedepsit de cele 3 urgii: sabia, foametea și ciuma. Știu sigur că Cel ce l-a hrănit pe Ieremia, cel ce a trimis corbi cu carne în clonț lui Ilie, cel ce a înmulțit făina și untdelemnul, cel ce a închis gurile leilor și l-a smuls pe Lot din Sodoma, e Tatăl meu. M-au întrebat copiii: ar trebui să facem provizii? Nu le-am spus „faceți”! Doar produse de bază pentru scurtă vreme. Cât poți face provizii? Acum e vreme de dat, de gândit la alții și mai ales de explicat vremurile prin care trecem. Oamenii sunt atenți acum, vor să știe „de ce?” Acum e vremea răspunsurilor logice din Cuvânt. „Plata păcatului este moartea!” dar pentru că încă trăim în ziua îndurării, orice strâmtorare (izolare) ne face să privim în sus, spre Tata. E încă deschisă ușa pocăinței, a harului, a îndurării, a iertării. În 30 octombrie 2016, la 3 luni după ce Italia a oficiat legal „uniunile civile”, căsătoriile homosexuale adică, biserica patronului Europei de la Norcia s-a prăbușit în ruine datorită unui cutremur local. Dumnezeu prin astfel de strâmtorări (izolări) cum este aceasta datorată epidemiei, își arată îndurarea, oamenii își pun întrebări și caută răspunsuri. Acum e vremea de dat răspunsuri. Biblia e cartea cu răspunsuri, deschideți-le-o, citiți-le, explicați, arătați-le. Vina Sodomei a fost îngâmfarea, mândria. Această vină aduce urgiile lui Dumnezeu. Trebuie să arătăm oamenilor aceste consecințe, cu exemple istorice, nu e de glumit. Da, copiii lui Dumnezeu trec prin urgii. Ieremia a trecut prin toată tragedia asediului Ierusalimului, a foametei și ciumei(epidemiei), a capitulării cetății, a înrobirii și uciderii. Dar nu a tăcut, a explicat. Două cărți din Biblie tratează cu sute de detalii aceste urgii: Ieremia și plângerile lui Ieremia. Detalii și gânduri, speranțe și amăgiri, prorocii și respingeri, ură, multă ură față de Dumnezeu și de prorocul Lui, robul trimis la vieri să-I dea din roadă. Și în altă carte din Biblie scrie că „ce li s-a întâmplat lor li s-a întâmplat spre învățătura noastră„. În altă carte din Biblie scrie că „să luăm pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au prorocit în numele Domnului„. Iar în altă carte scrie că „nici o prorocie nu se tâlcuiește singură„. Trebuie puse una lângă alta: prorocii, evenimente, împliniri, date cronologice, trebuie judecat și tras concluzii drepte. Încă e o nebuloasă pentru mine să văd cum paralel cu treziri și atenționări asupra popoarelor, această urgie a virusului va încheia exodul evreilor din Europa și va declanșa marele exod al evreilor din America, dar am un fir profetic care mă împinge să cred că Dumnezeu a apăsat pe trăgaciul evenimentelor istorice în direcția asta. Astăzi am vrut să te încurajez, înțeleptul meu cititor care ai urmărit firul logic până la acest îndepărtat sfârșit, să te încurajez să faci ca Ieremia, să spui adevărul indiferent cât de mulți nu te ascultă, pe cât de mulți enervezi vorbind. Că bisericile sunt închise pentru o vreme nu e nici o tragedie, în cele mai multe din ele nu se dă apa Cuvântului fără plată, ci se vinde din potirul Babilonului, licoare pentru îmbătarea neamurilor, adormire și blazare, nepăsare și corupție „divină”: eu dau bani la popa ca să vorbească ce-mi place mie, când nu-mi mai place, schimb pe popa. Nu ai nevoie de nici o biserică și de nici un popă sau pastor ca să-ți adâncești privirea în Cuvânt, nu-ți trebuie clădire „sfântă” ca să iei ca pildă pe profeți. Nu, nu, nu, nu scrie nimic despre industria bisericismului în tot Noul Testament, dar despre păcat, pedeapsă, mântuire, urgii și speranță scrie în toată Biblia. Fă ca Daniel: smerește-te și caută să înțelegi, ”El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintîi zi, cînd ţi-ai pus inima ca să înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!” Daniel 10:12

Top 3 Ad Creative of Biblia Dumitru Cornilescu

Ad Details :

Headline :Vestea Bună

Text :Când se face prostul înțelept? „Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa.” Proverbe 21:11 Învățăm din Vechiul Testament că sunt diferite grade de păcat. Păcatul prostește, dar obișnuința în păcat îl face pe om mult mai rău, îl face batjocoritor. Dacă în timp ce Dumnezeu îl așteaptă să se pocăiască, păcătosul dimpotrivă, stăruie în păcat și ajunge batjocoritor, prin aceasta se face mai vinovat și urmează pedeapsa. Pedeapsa batjocoritorului este o lecție de îndurare a lui Dumnezeu pentru cei mai puțin păcătoși, pentru cei numiți de Cuvânt: proști. Pentru păcătoși, analizarea pedepsei batjocoritorilor este o lecție de dreptate a lui Dumnezeu.Iată un foarte bun motiv să vrem să cunoaștem istoria, să-i învățăm pe copiii noștri istoria, istoria adevărată a lumii, nu asta ideologică: pentru că istoria lumii e plină de pedepse ale cetăților, țărilor și împărățiilor batjocoritoare care au ajuns la ceasul pedepsei. (Despre istoria ideologică: https://vesteabuna.wordpress.com/2019/10/26/in-scoli-si-muzee-se-preda-o-istorie-falsa-o-istorie-servila-ideologiilor-o-istorie-ideologica/) Citind despre pedeapsă, privind și judecând, învățăm dreptatea Judecătorului Suprem, ne facem înțelepți. „…când se împlinesc judecăţile Tale pe pământ, locuitorii lumii învaţă dreptatea.” Isaia 26:9 De obicei prostia este însoțită de îngâmfare, de necredință și treaba pare fără leac. Dar iată că este, înainte ca cel mai puțin păcătos să ajungă batjocoritor, adică păcătos de tot, Dumnezeu prin pedeapsa batojocoritorilor îi aduce spre căile înțelepciunii pe cei prostiți de păcat, prin groaza dată de vederea pedepsirii altora. Am meditat de câteva luni încoace la istoria antică prin prisma profețiilor biblice. Toate pedepsele descrise sau profețite în Vechiul Testament (și în Noul): pedeapsa Edomului, a Canaaniților (prin Evrei), a Egiptului (prin Babilon), a Asirienilor-Ninivei (prin Babilon), a Ierusalimului (prin Babilon), a Babilonului (prin Medo-Perși), a Perșilor (prin Greci), a Grecilor (prin Romani), a Tirului (prin Romani), a Ierusalimului a doua oară(prin Romani) au venit peste cei vinovați atunci când păcatul i-a „înălțat” în grad de batjocoritori ai dreptății divine și în disprețuitori ai lui Dumnezeu. Iată două întrebări pentru cugetul tău: 1. De ce crezi că celor păcătoși nu le place trecutul, nu vor să citească, nu Biblia, ci nimic din istorie? Pentru că istoria e plină de pedepse și un vis sinucigaș îi face pe cei prostiți de păcat să creadă cu s-a terminat cu astea, că am intrat într-o lume fără pedepse și fără distrugeri. 2. Tu prin ce cadru vezi lumea, vezi istoria? Prin cadru biblic, sau prin cadrul unei istorii coafate cu scop ideologic? Socotește-te bine și urmărește în Biblie, în Muzee, pe Net, pe Wikipedia, pe Google, sfârșitul celor răi. Sodoma și Gomora, chiar dacă au fost distruse, spune Cuvântul că „ne stau înainte ca o pildă„, descrierea distrugerii trebuie să fie activă în mințile noastre, să o credem, altfel citim degeaba: „Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” Iuda 7 Mai mult aici: https://vesteabuna.wordpress.com/2019/10/27/cand-se-face-prostul-intelept/

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 5 4 1
Popularity 252 158 132
Dimensions 960 x 629 720 x 338 960 x 763
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Moldavia,Romania Romania Romania
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Biblia Dumitru Cornilescu in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Biblia Dumitru Cornilescu’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Biblia Dumitru Cornilescu, you can click the app name below to view related reports.