gg - Transportation Service Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the gg - Transportation Service’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps gg - Transportation Service.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of gg - Transportation Service

App Name : gg - Transportation Service

Logo

gg - Transportation Service-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : gg CJSC

Publisher : POTO - Photo Frames & Collage,OLX Clasificados,Fotor - Photo Editor & Collage,Photo Lab: Halloween Makeup,Cartoon Face animation creator,Color Splurge pic photo editor,Mail.ru – Email App,Un día más culto

Total creative ads during the time period : 46

Duration : 1,574

Popularity : 581

2. gg - Transportation Service’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser gg - Transportation Service in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of gg - Transportation Service in the recent period. As of 2020-09-04, among the gg - Transportation Service‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-04, gg - Transportation Service’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Instagram’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-04, gg - Transportation Service‘s network with the most ads is Instagram and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of gg - Transportation Service

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of gg - Transportation Service. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of gg - Transportation Service

Ad Details :

Headline :gg

Text :Ջիջին միանում է Երևանը «հեծանվապատելու» գործին 😍 կամ #ggfication-ը հասավ micro mobility-ին 🏆😎🏆 Այսուհետ Երևանի բնակիչները կկարողանան օգտվել YerevanRide-ի հեծանիվներից մեր ջիջի iOS հավելվածում: Շուտով հասանելի կլինի նաև Android տարբերակը: Հեծանիվների վարձակալումը ջիջիից տեղի է ունենում ընդամենը մեկ հպումով: Ո՞ր քաղաքն է հաջորդը 🥳 Խնդրում ենք կիսվեք այս հրաշալի նորությամբ Ձեր սիրելի ընկերների հետ 🥰 #YerevanRide #Ameriabank #ggfication Ներբեռնել #gg-ն՝ http://bit.ly/GetYourgg Դառնալ գործընկեր՝ https://www.ggtaxi.com/drivers

Top 2 Ad Creative of gg - Transportation Service

Ad Details :

Headline :gg

Text :Մեր ջիջին մտնում է Ամերիգա!!! 😇🥳😍 *English text below հաաաաաայեեեեեր! Ամրագրեք ggShuttle-ի հետևյալ ուղղությունները` Լոս Անջելես - Սան Ֆրանցիսկո Սան Ֆրանցիսկո - Լոս Անջելես Տարածեք(share) և նշեք(tag) Ձեր մտերիմներին, որպեսզի նրանք էլ տեղեկանան ու ամրագրեն կամ կիսվեն իրենց ԱՄՆ-ի հարազատների հետ: Երթերից հավաքագրված գումարը կներդրվի Գյումրի քաղաքում իրականացվող հետաքրքիր ծրագրերում: Շնորհակալություն!!! ggTeam gg has launched in the US!! 😇🥳😍 Now and now You can reserve a ggShuttle from: Los Angeles to San Francisco San Francisco to Los Angeles. And if you please share this with loved ones and tag them friends, and the more will know, and the more it will spread, and the more it will help. Us, you, and your friends from the other side of the ocean, America. And again, everything collected is going to be invested in a project building our Gyumri. Thank you!!! ggTeam Ուժեղ “դվիժենի” է սպասվում! 😁 Download gg - http://bit.ly/GetYourgg Or book via website - https://ggshuttle.com

Top 3 Ad Creative of gg - Transportation Service

Ad Details :

Headline :Բաժանարար շերտով կահավորված մեքենաներ

Text :#ggIsolated բաժանարար-պաշտպանիչ շերտով կահավորված մեքենաներ Եթե արդեն հասցրել եք օգտվել, անհամբեր կսպասենք Ձեր արձագանքին: Ներբեռնել #gg-ն՝ http://bit.ly/GetYourgg Դառնալ գործընկեր՝ https://www.ggtaxi.com/drivers

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 30 10 1
Popularity 148 72 53
Dimensions 640 x 360 640 x 640 1280 x 720
Creative Type Video Image Video
Network Instagram Instagram Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Canada,United Kingdom,United States,Australia Australia,United Kingdom,United States,Canada United States,Australia,Canada,United Kingdom
Language English English English

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for gg - Transportation Service in recent advertising is Instagram, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free gg - Transportation Service’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to gg - Transportation Service, you can click the app name below to view related reports.