Haarlems Dagblad Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Haarlems Dagblad’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Haarlems Dagblad.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Haarlems Dagblad

App Name : Haarlems Dagblad

Logo

Haarlems Dagblad-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Instagram

Developer : HDC Media

Publisher :

Total creative ads during the time period : 10

Duration : 487

Popularity : 6,120

2. Haarlems Dagblad’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Haarlems Dagblad in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Haarlems Dagblad in the recent period. As of 2020-08-19, among the Haarlems Dagblad‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-19, Haarlems Dagblad’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-19, Haarlems Dagblad‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Haarlems Dagblad

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Haarlems Dagblad. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Haarlems Dagblad

Ad Details :

Headline :Dissident Marceline Schopman blijft na Koepeldebat - voorlopig - bij PvdA

Text :Marceline Schopman, die als enige PvdA’er een minderheidsstandpunt innam in het Koepeldebat, blijft bij haar partij. In elk geval voorlopig.

Top 2 Ad Creative of Haarlems Dagblad

Ad Details :

Headline :Haarlemmer met uitkering krijgt geen gemeentelijke duurzaamheidslening voor zonnepanelen

Text :Haarlemmer Dick van Eeken voelt zich door de gemeente gediscrimineerd. Als ontvanger van een bijstandsuitkering kan hij zijn huis niet verduurzamen. ,,Ik k...

Top 3 Ad Creative of Haarlems Dagblad

Ad Details :

Headline :Sociaal en Cultureel Planbureau: geen haast om van het gas af te gaan

Text :Woningeigenaren zien de noodzaak nog niet om hun huis aardgasvrij te maken. Er is nog te veel onzekerheid om zelf tot actie over te gaan, vinden ze.

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 347 221 199
Popularity 999 996 992
Dimensions 2362 x 3543 3543 x 2531 2190 x 1490
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Suriname,Netherlands Suriname,Netherlands Netherlands,Suriname
Language Dutch Dutch Dutch

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Haarlems Dagblad in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Haarlems Dagblad’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Haarlems Dagblad, you can click the app name below to view related reports.