Internet Assistant Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Internet Assistant’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Internet Assistant.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Internet Assistant

App Name : Internet Assistant

Logo

Internet Assistant-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Instagram,Audience Network

Developer : VivaCell - MTS

Publisher : UC Mini- Best Tube Mate Fast Video Downloader,TalkU Free Calls +Free Texting +International Call,MixChannel,Avira Antivirus Security 2019-Antivirus AppLock,Sweet Selfie Camera:Beauty cam,photoselfie editor,DU Cleaner Clean Cache,Virus Cleaner 2019 - Antivirus, Cleaner Booster,USA Weather forecast

Total creative ads during the time period : 33

Duration : 608

Popularity : 1,733

2. Internet Assistant’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Internet Assistant in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Internet Assistant in the recent period. As of 2020-08-26, among the Internet Assistant‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-08-26, Internet Assistant’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-08-26, Internet Assistant‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Internet Assistant

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Internet Assistant. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Internet Assistant

Ad Details :

Headline :«Լիցք +» ծառայություն

Text :«Լիցք +» ծառայություն Շարունակեք օգտվել ծառայություններից՝ այժմ արդեն մինչև 1000 Դ չափով...

Top 2 Ad Creative of Internet Assistant

Ad Details :

Headline :«+Video» ծառայություն

Text :«+Video» ծառայություն Անսահմանափակ դիտիր ու վերբեռնիր տեսանյութեր և լսիր երաժշտություն՝ որքան կուզես… «X»-ի համար ∞ YouTube ∞ TikTok Մինչև 30.06.2020թ., ներառյալ Մանրամասն ▶️ bit.ly/2A5BhGc Արի՛ առցանց Միացի՛ր մեզ նաև TikTok-ում ▶️ tiktok.com/@viva_mts

Top 3 Ad Creative of Internet Assistant

Ad Details :

Headline :Գնիր «Xiaomi»-ի լայն և բազմազան տեսականուց և ստացիր մինչև 20 000 դրամ զեղչ:

Text : Ընտրիր քո՛ «#Xiaomi»-ն Մանրամասն ▶️ bit.ly/3k6Kdha

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 8 12 5
Popularity 86 82 64
Dimensions 750 x 750 544 x 960 1080 x 1080
Creative Type Image Video Image
Network Audience Network Facebook Facebook
Related Ads 32 1 1
Countries Estonia Armenia Armenia
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Internet Assistant in recent advertising is Audience Network, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Internet Assistant’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Internet Assistant, you can click the app name below to view related reports.