košice:dnes Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the košice:dnes’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps košice:dnes.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of košice:dnes

App Name : košice:dnes

Logo

košice:dnes-SocialPeta

OS : Android

Network : Facebook,Audience Network

Developer : Ness KDC

Publisher :

Total creative ads during the time period : 10

Duration : 463

Popularity : 2,056

2. košice:dnes’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser košice:dnes in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of košice:dnes in the recent period. As of 2020-09-04, among the košice:dnes‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-04, košice:dnes’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-04, košice:dnes‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of košice:dnes

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of košice:dnes. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of košice:dnes

Ad Details :

Headline :Odstúpte, vyzval priamo na zastupiteľstve Petrovčika jeho volič. Učiteľ občianskej náuky sa cíti oklamaný

Text :Po poslancoch mesta Košice aj poslanci Starého Mesta rozhodli, že Igor Petrovčik (exSpolu) porušil ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Do rozporu s ním sa ...

Top 2 Ad Creative of košice:dnes

Ad Details :

Headline :Edukatívne hračky, ktoré deti zabavia aj na niekoľko mesiacov

Text :Košické vydavateľstvo Taktik úspešne pôsobí v oblasti školstva a vzdelávania už jedenásť rokov. Ich projekt Hravá škôlka prináša edukatívne hračky, ktoré deti nielen zabavia, ale ...

Top 3 Ad Creative of košice:dnes

Ad Details :

Headline :Postarajte sa o vaše vozidlo aj počas karantény s CarRebirth Košice

Text :Spoločnosť CarRebirth ponúka komplexné renovácie a úpravy ako vizuálnej, tak aj technickej stránky vozidiel. CarRebirth autodetailing Košice pôsobí na trhu viac ako 5 rokov a ...

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 144 104 2
Popularity 938 809 53
Dimensions 698 x 444 700 x 450 700 x 450
Creative Type Image Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Slovak Slovak Slovak
Language NA NA NA

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for košice:dnes in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free košice:dnes’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to košice:dnes, you can click the app name below to view related reports.