MangaToon - Manga Reader Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the MangaToon - Manga Reader's ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps MangaToon - Manga Reader.

Now, I'll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of MangaToon - Manga Reader

App Name : MangaToon - Manga Reader

Logo

MangaToon - Manga Reader-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Instagram

Developer : Mangatoon HK Limited

Publisher : Instagram,Facebook,Fotor - Photo Editor&Collage,GulogGratis,PhotoGrid Video Collage maker,Montage Video Musique

Total creative ads during the time period : 5,337

Duration : 1,058

Popularity : 677,958

Check ASO Keywords of MangaToon - Manga Reader

2. MangaToon - Manga Reader’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors' ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser MangaToon - Manga Reader in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of MangaToon - Manga Reader in the recent period. As of 2021-05-27, among the MangaToon - Manga Reader‘s ad creative, the Html category's proportion is 0.0%, Video category's proportion is 0.0%, Playable Ads category's proportion is 0.0%, Image category's proportion is 100.0%, Carousel category's proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor's advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2021-05-27, MangaToon - Manga Reader's the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook's proportion is 25.24%,

Instagram's proportion is 25.24%,

Audience Network's proportion is 24.76%,

Messenger's proportion is 24.76%,

's proportion is .

In the date of 2021-05-27, MangaToon - Manga Reader‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of MangaToon - Manga Reader

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of MangaToon - Manga Reader. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of MangaToon - Manga Reader

Ad Details :

Headline :🤩🤩Chapter mới nhất của “Tận Thế Người Trần ”, chỉ có trên MangaToon, cảm ơn!

Text :Một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Top 2 Ad Creative of MangaToon - Manga Reader

Ad Details :

Headline :🤩🤩Chapter mới nhất của “Tận Thế Người Trần ”, chỉ có trên MangaToon, cảm ơn!

Text :Một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Top 3 Ad Creative of MangaToon - Manga Reader

Ad Details :

Headline :🤩🤩Chapter mới nhất của “Tận Thế Người Trần ”, chỉ có trên MangaToon, cảm ơn!

Text :Một viên thiên thạch rơi vào tầng khí quyển của trái đất...Trước khi rơi xuống, nó nổ thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống khắp nơi trên trái đất, virus nó mang theo khi rơi nhanh chóng lan rộng! Hơn 70% số người đã biến dị thành quái vật, giống như zombies trong phim. Phương thức lây truyền cũng giống phim, người bị cắn sẽ biến thành zombies. Nhân loại rơi vào tình cảnh chủng tộc diệt hết, cướp bóc cả nơi, không có chính phụ quản lý. Có một vài người có thể kháng được loại đột biến đó, thậm chí kiểm soát nó để tiến hóa bản thân, thể lực của chúng ta có thể tăng mạnh.

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 481 481 481
Popularity 999 999 999
Dimensions 1000 x 1000 1000 x 1000 1000 x 1000
Creative Type Image Image Image
Network Audience Network Instagram Messenger
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for MangaToon - Manga Reader in recent advertising is Audience Network, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free MangaToon - Manga Reader's competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools like SocialPeta, Guangdada(Chinese version of SocialPeta), we can improve our ROI, and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to MangaToon - Manga Reader, you can click the app name below to view related reports, or you can find more info in ASOTools.