MB Business Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the MB Business’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps MB Business.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of MB Business

App Name : MB Business

Logo

MB Business-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook

Developer : MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK

Publisher :

Total creative ads during the time period : 8

Duration : 83

Popularity : 950

2. MB Business’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser MB Business in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of MB Business in the recent period. As of 2020-09-07, among the MB Business‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 50.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 50.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, MB Business’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, MB Business‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of MB Business

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of MB Business. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of MB Business

Ad Details :

Headline :Lãi suất vay chỉ 6,6%. Đăng ký online. Giải ngân nhanh chóng

Text :💖 Hơn lúc nào, giờ đây doanh nghiệp nhỏ cần có hoài bão lớn, quan trọng hơn là có được nguồn vốn ưu đãi kịp thời. 💖 “Vay 1 vốn, được 4 lời” - Chương trình vay ưu đãi MB thiết kế riêng theo đặc thù của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ, đáp ứng các nhu cầu linh hoạt cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ … ✔️ Doanh nghiệp của bạn sẽ được vay vốn với lãi suất chỉ từ 6.6% nếu đăng ký sớm trong 666 doanh nghiệp đầu tiên & nhận vốn vay chỉ sau 05 ngày kể từ khi đăng ký. ✔️ Hồ sơ & thủ tục tối giản, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trọn gói thiết kế dành riêng cho mô hình quản lý tài chính của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ. 👉 Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập chương trình SME Care by MB: https://bit.ly/vaysme01

Top 2 Ad Creative of MB Business

Ad Details :

Headline :Dành cho doanh nghiệp có doanh thu trên 2 tỉ/năm

Text :🎁 Vay vốn ưu đãi lãi suất thấp 6,6% dành riêng cho doanh nghiệp SME - Tặng thêm tài khoản ngũ quý miễn phí Nhằm chia sẻ gánh nặng chi phí lãi suất và hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp SME có doanh thu dưới 100 tỉ có nhu cầu tiếp cận nguồn vốn vay trung dài hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng với cơn sốt tài khoản số đẹp phát tài phát lộc dành cho doanh nghiệp, MB đã thiết kế gói sản phẩm "Vay một vốn - Được bốn lời" với ưu đãi hấp dẫn như: + Lãi suất chỉ từ 6,6% dành cho 666 doanh nghiêp đầu tiên + Tặng tài khoản số đẹp phát tài phát lộc miễn phí cho doanh nghiệp + Hồ sơ & thủ tục tối giản, thiết kế dành riêng cho mô hình quản lý tài chính của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ + Miễn phí chuyển tiền trong và ngoài hệ thống + Miễn phí chi trả lương, phát hành, lưu hành thẻ lương cho nhân viên 💢 Đây là sự hỗ trợ tài chính lớn từ MB, giúp các doanh nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh. Với cơ chế hỗ trợ lãi suất hấp dẫn hơn trước đây, hứa hẹn sẽ hiệu quả vượt bậc, mang lại đà phát triển mạnh mẽ cho doanh nghiệp. Được lãi suất rẻ, có tài khoản vượng, ngại gì không vay 👉 Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập chương trình SME Care by MB: https://bit.ly/vaysme01

Top 3 Ad Creative of MB Business

Ad Details :

Headline :Lãi suất vay chỉ 6,6%. Đăng ký online. Giải ngân nhanh chóng

Text : Hơn lúc nào, giờ đây doanh nghiệp nhỏ cần có hoài bão lớn, quan trọng hơn là có được nguồn vốn ưu đãi kịp thời. “Vay 1 vốn, được 4 lời” - Chương trình vay ưu đãi MB thiết kế riêng theo đặc thù của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ, đáp ứng các nhu cầu linh hoạt cho các loại hình doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ … ✔️ Doanh nghiệp của bạn sẽ được vay vốn với lãi suất chỉ từ 6.6% nếu đăng ký sớm trong 666 doanh nghiệp đầu tiên & nhận vốn vay chỉ sau 05 ngày kể từ khi đăng ký. ✔️ Hồ sơ & thủ tục tối giản, hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ trọn gói thiết kế dành riêng cho mô hình quản lý tài chính của doanh nghiệp doanh thu dưới 100 tỷ. Bạn muốn tìm hiểu thêm? Vui lòng truy cập chương trình SME Care by MB: https://bit.ly/vaysme01

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 68 42 31
Popularity 312 149 136
Dimensions 720 x 720 426 x 426 720 x 720
Creative Type Image Video Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 3 3 2
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for MB Business in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free MB Business’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to MB Business, you can click the app name below to view related reports.