Nhất Tín Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Nhất Tín’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Nhất Tín.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Nhất Tín

App Name : Nhất Tín

Logo

Nhất Tín-SocialPeta

OS : iOS

Network : Google Ads(Admob),Facebook,YouTube

Developer : NHAT TIN INVESTMENT TRADING DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Publisher : Summer Fun Vacation,The Blaze Super Monster Truck Stunt 4x4 Racing,Fashion Makeup Salon - Girls games,Hairy Nerds Crazy Makeover,Bangla Keyboard,Bubble Pop Go!,Egg Timer,Happiness Train for Kids,VR Cartoon 360 Watch Free

Total creative ads during the time period : 25

Duration : 173

Popularity : 1,339

2. Nhất Tín’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Nhất Tín in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Nhất Tín in the recent period. As of 2020-09-07, among the Nhất Tín‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, Nhất Tín’s the proportion of networks impressions are placed like this:

YouTube’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, Nhất Tín‘s network with the most ads is YouTube and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Nhất Tín

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Nhất Tín. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Nhất Tín

Ad Details :

Headline :Chỉ ước mình là người nổi tiếng để kêu gọi được nhiều ủng hộ hơn

Text :Thúy và mọi người chung tay ủng hộ 10.000 chiếc khẩu trang cho những cơ sở y tế còn thiếu thốn với sự giúp đỡ vận chuyển miễn phí đến từ Nhất Tín Logistics.

Top 2 Ad Creative of Nhất Tín

Ad Details :

Headline :Chỉ ước mình là người nổi tiếng để kêu gọi được nhiều ủng hộ hơn

Text :Thúy và mọi người chung tay ủng hộ 10.000 chiếc khẩu trang cho những cơ sở y tế còn thiếu thốn với sự giúp đỡ vận chuyển miễn phí đến từ Nhất Tín Logistics.

Top 3 Ad Creative of Nhất Tín

Ad Details :

Headline :Nhất Tín Logistics

Text :ĐÂU PHẢI CỨ 6 MÚI MỚI LÀ SOÁI CA! Biệt đội áo vàng nhà Nhất Tín cũng toàn là Soái ca đó nha! Đặc điểm nhận dạng: mặc đồng phục vàng, đạt đủ 4 tiêu chuẩn vàng sau đây: Tận tâm vì sự an toàn tuyệt đối của gói hàng và của bạn Sẵn sàng đi khắp 63 tỉnh thành, luôn đúng giờ không để bạn chờ lâu Thân thiện, nhiệt tình với nụ cười luôn trên môi Dù thời tiết có khó chịu đến mấy, vẫn chịu khó đội nắng mưa để đồng hành cùng bạn Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, gọi ngay "shipperman" Nhất Tín chuẩn soái ca đến nhà pick hàng liền tay nhé: 1900 63 6688 Ship hàng uy tín? Hãy chọn Nhất Tín! #NhatTinLogistics - Chuyển phát nhanh 63 tỉnh thành #Chuyenphatnhanh ---------- Website: https://ntlogistics.vn ☎️ Hotline: 1900 63 6688

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 5 5 1
Popularity 59 59 51
Dimensions 2560 x 1440 2560 x 1440 1080 x 1080
Creative Type Image Image Video
Network Facebook Audience Network Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Nhất Tín in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Nhất Tín’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Nhất Tín, you can click the app name below to view related reports.