Nhanh - Quản lý bán hàng Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Nhanh - Quản lý bán hàng’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Nhanh - Quản lý bán hàng.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Nhanh - Quản lý bán hàng

App Name : Nhanh - Quản lý bán hàng

Logo

Nhanh - Quản lý bán hàng-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network,Messenger

Developer : KHANH VAN CHU

Publisher : MakeupPlus,Ant Smasher by Best Cool Fun Games,YouCam Nails - Manicure Salon for Custom Nail Art

Total creative ads during the time period : 78

Duration : 504

Popularity : 5,287

2. Nhanh - Quản lý bán hàng’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Nhanh - Quản lý bán hàng in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Nhanh - Quản lý bán hàng in the recent period. As of 2020-09-04, among the Nhanh - Quản lý bán hàng‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 0.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 100.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-04, Nhanh - Quản lý bán hàng’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-04, Nhanh - Quản lý bán hàng‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Nhanh - Quản lý bán hàng

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Nhanh - Quản lý bán hàng. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Nhanh - Quản lý bán hàng

Ad Details :

Headline :Phần mềm quản lý bán hàng đa kênh tốt nhất

Text :Tốc độ nhanh - Tính năng vượt trội - Kết nối không giới hạn

Top 2 Ad Creative of Nhanh - Quản lý bán hàng

Ad Details :

Headline :Phần mềm quản lý bán hàng trên sàn TMĐT

Text :"ĐÓNG COMBO" KHI BÁN SÀN: LÃI NHIỀU, NHƯNG QUẢN LÝ MỆT? ▶️ Với Nhanh.vn bạn không lo lệch tồn khi đồng bộ gian hàng Shopee, LZD... với phần mềm. Không lo sản phẩm "đột ngột" về trạng thái hết hàng dù thực tế trong kho vẫn còn rất nhiều ▶️ Việc đồng bộ sản phẩm trên sàn với phần mềm cũng rất đơn giản chỉ với vài thao tác ghép nối, và đặc biệt là không cần phải trùng SKU mới ghép nối được! Dùng thử miễn phí phần mềm bán hàng trên sàn Shopee, LZD tại đây: https://bit.ly/3aLXjdI hoặc nhắn ngay cho Nhanh.vn để được hỗ trợ: https://m.me/nhanh.vn Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh tốt nhất Website: https://nhanh.vn/ Hotline: 1900 2812 ----- #Nhanh #Tiết_kiệm_thời_gian #Phần_mềm_quản_lý_bán_hàng_đa_kênh #Phần_mềm #Phanmem #Phần_mềm_quản_lý

Top 3 Ad Creative of Nhanh - Quản lý bán hàng

Ad Details :

Headline :Muốn nhân sản lượng đơn, hãy dùng Nhanh.vn!

Text :LOANH QUANH VÀI CHỤC ĐƠN/NGÀY... và bạn không thể tăng số đơn lên, dù đã thử nhiều cách? Bán online là quy trình gồm nhiều bước, "gãy" ở bất cứ bước nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của bạn. Thử tối ưu 4 bước sau xem nhé: 1.Tối ưu tỉ lể chốt đơn qua page 2. Tối ưu chi phí giao hàng 3. Tối ưu trải nghiêm mua sắm hàng của khách 4. Tối ưu dòng tiền, đối soát COD ▶️ Xem chi tiết tại: https://bit.ly/3639TVi Nhanh.vn - Phần mềm bán hàng đa kênh tốt nhất Website: https://nhanh.vn/ Hotline: 1900 2812 ----- #Nhanh #Tiết_kiệm_thời_gian #Phần_mềm_quản_lý_bán_hàng_đa_kênh #Phần_mềm #Phanmem #Phần_mềm_quản_lý

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 107 37 48
Popularity 776 166 153
Dimensions 400 x 400 1080 x 1080 1200 x 1200
Creative Type Video Image Image
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 2
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Nhanh - Quản lý bán hàng in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free Nhanh - Quản lý bán hàng’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Nhanh - Quản lý bán hàng, you can click the app name below to view related reports.