tabDragon Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the tabDragon’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps tabDragon.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of tabDragon

App Name : tabDragon

Logo

tabDragon-SocialPeta

OS : iOS

Network : Facebook,Audience Network

Developer : VIET DRAGON SECURITIES CORPORATION

Publisher : Alarm Clock Xtreme: Alarm, Stopwatch, Timer (Free)

Total creative ads during the time period : 5

Duration : 99

Popularity : 265

2. tabDragon’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser tabDragon in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of tabDragon in the recent period. As of 2020-09-03, among the tabDragon‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 100.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 0.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-03, tabDragon’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 100.0%,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is ,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-03, tabDragon‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 100.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of tabDragon

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of tabDragon. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of tabDragon

Ad Details :

Headline :Hãy bắt đầu đầu tư ngay, đừng chần chừ!

Text :💰💰CÔNG CỤ LÀM GIÀU SỐ 1 MÀ NHIỀU NGƯỜI CHƯA TẬN DỤNG 🔎🔎Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tại ngày 30.6 trên hệ thống của VSD có hơn 2,508 triệu tài khoản giao dịch trong nước, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Tính trong quý II, đã có tới hơn 105.700 tài khoản của nhà đầu tư trong nước được mở mới. Số lượng tài khoản mở mới liên tục tăng cho thấy nhiều nhà đầu tư đang nhìn thấy cơ hội màu mỡ về lợi nhuận và tích cực tham gia vào thị trường này. Mở một tài khoản đầu tư cho phép bạn tiếp cận với một trong những phương tiện kiếm tiền có thanh khoản cao tại thị trường Việt Nam, và bạn không cần phải giàu có để làm được điều đó! Điều tốt nhất bạn có thể làm là nên có tư duy dài hạn và bắt đầu đầu tư từ ngay bây giờ, đừng chần chứ❗❗ 👉👉Liên hệ ngay với chúng tôi hoặc đăng ký mở tài khoản trực tuyến để các chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn từ A-Z: tìm hiểu về chứng khoán, cách thức đầu tư. .......................................... 🔎🔎 Rồng Việt tự hào là công ty chứng khoán uy tín, cung cấp đầy đủ các hình thức đầu tư chứng khoán trên thị trường và đã đồng hành hơn 82.000 tài khoản khách hàng đang #đầu_tư_hiệu_quả nhờ những ưu thế từ dịch vụ như: ✔️ Đội ngũ Môi giới luôn theo sát và tư vấn chiến lược kịp thời ✔️ Tham gia room tư vấn đầu tư #miễn_phí ✔️ Nhận các thông tin thị trường, báo cáo phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia Rồng Việt ✔️ Tham gia các hội thảo online chuyên đề miễn phí 👉👉Hãy đăng ký ngay để nhận tư vấn chi tiết từ Rồng Việt. #VDSC #chungkhoanRongViet #dautuchungkhoan #congcudautu #lamgiau .......................................... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 🏢 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM ☎ +84.28 6299 2006 💻 www.vdsc.com.vn

Top 2 Ad Creative of tabDragon

Ad Details :

Headline :Hãy bắt đầu đầu tư ngay, đừng chần chừ!

Text :💰💰CÔNG CỤ LÀM GIÀU SỐ 1 MÀ NHIỀU NGƯỜI CHƯA TẬN DỤNG 🔎🔎Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tại ngày 30.6 trên hệ thống của VSD có hơn 2,508 triệu tài khoản giao dịch trong nước, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Tính trong quý II, đã có tới hơn 105.700 tài khoản của nhà đầu tư trong nước được mở mới. Số lượng tài khoản mở mới liên tục tăng cho thấy nhiều nhà đầu tư đang nhìn thấy cơ hội màu mỡ về lợi nhuận và tích cực tham gia vào thị trường này. Mở một tài khoản đầu tư cho phép bạn tiếp cận với một trong những phương tiện kiếm tiền có thanh khoản cao tại thị trường Việt Nam, và bạn không cần phải giàu có để làm được điều đó! Điều tốt nhất bạn có thể làm là nên có tư duy dài hạn và bắt đầu đầu tư từ ngay bây giờ, đừng chần chứ❗❗ 👉👉Liên hệ ngay với chúng tôi hoặc đăng ký mở tài khoản trực tuyến để các chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn từ A-Z: tìm hiểu về chứng khoán, cách thức đầu tư. .......................................... 🔎🔎 Rồng Việt tự hào là công ty chứng khoán uy tín, cung cấp đầy đủ các hình thức đầu tư chứng khoán trên thị trường và đã đồng hành hơn 82.000 tài khoản khách hàng đang #đầu_tư_hiệu_quả nhờ những ưu thế từ dịch vụ như: ✔️ Đội ngũ Môi giới luôn theo sát và tư vấn chiến lược kịp thời ✔️ Tham gia room tư vấn đầu tư #miễn_phí ✔️ Nhận các thông tin thị trường, báo cáo phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia Rồng Việt ✔️ Tham gia các hội thảo online chuyên đề miễn phí 👉👉Hãy đăng ký ngay để nhận tư vấn chi tiết từ Rồng Việt. #VDSC #chungkhoanRongViet #dautuchungkhoan #congcudautu #lamgiau .......................................... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 🏢 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM ☎ +84.28 6299 2006 💻 www.vdsc.com.vn

Top 3 Ad Creative of tabDragon

Ad Details :

Headline :Mở tài khoản Online nhanh chóng, miễn phí!

Text :CÔNG CỤ LÀM GIÀU SỐ 1 MÀ NHIỀU NGƯỜI CHƯA TẬN DỤNG Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tại ngày 30.6 trên hệ thống của VSD có hơn 2,508 triệu tài khoản giao dịch trong nước, trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân. Tính trong quý II, đã có tới hơn 105.700 tài khoản của nhà đầu tư trong nước được mở mới. Số lượng tài khoản mở mới liên tục tăng cho thấy nhiều nhà đầu tư đang nhìn thấy cơ hội màu mỡ về lợi nhuận và tích cực tham gia vào thị trường này. Mở một tài khoản đầu tư chứng khoán cho phép bạn tiếp cận với một trong những phương tiện kiếm tiền có thanh khoản cao tại thị trường Việt Nam, và bạn không cần phải giàu có để làm được điều đó! Điều tốt nhất bạn có thể làm là nên có tư duy dài hạn và bắt đầu đầu tư từ ngay bây giờ, đừng chần chứ❗❗ Liên hệ ngay với chúng tôi hoặc đăng ký mở tài khoản trực tuyến để các chuyên viên tư vấn hỗ trợ bạn từ A-Z: tìm hiểu về chứng khoán, cách thức đầu tư. .......................................... Rồng Việt tự hào là công ty chứng khoán uy tín, cung cấp đầy đủ các hình thức đầu tư chứng khoán trên thị trường và đã đồng hành hơn 82.000 tài khoản khách hàng đang #đầu_tư_hiệu_quả nhờ những ưu thế từ dịch vụ như: ✔️ Đội ngũ Môi giới luôn theo sát và tư vấn chiến lược kịp thời ✔️ Tham gia room tư vấn đầu tư #miễn_phí ✔️ Nhận các thông tin thị trường, báo cáo phân tích chuyên sâu từ các chuyên gia Rồng Việt ✔️ Tham gia các hội thảo online chuyên đề miễn phí Hãy đăng ký ngay để nhận tư vấn chi tiết từ Rồng Việt. #VDSC #chungkhoanRongViet #dautuchungkhoan #congcudautu #lamgiau .......................................... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT 141 Nguyễn Du, Quận 1, TP.HCM ☎ +84.28 6299 2006 www.vdsc.com.vn

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 8 6 1
Popularity 58 55 51
Dimensions 400 x 400 720 x 720 640 x 640
Creative Type Video Image Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 2 2 1
Countries Vietnam Vietnam Vietnam
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for tabDragon in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Video.

In conclusion: The above is a free tabDragon’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to tabDragon, you can click the app name below to view related reports.