Tam Giới Anh Hùng Competitive Intelligence|Ad Analysis by SocialPeta

SocialPeta
SocialPeta

Competitive intelligence is the first step in our marketing intelligence work and one of the most important parts. Only when we understand the details of our competitors can we formulate a correct and effective marketing strategy.

In this report, SocialPeta analyzes the Tam Giới Anh Hùng’s ad analysis from multiple aspects and helps you see the competitive intelligence of top grossing apps Tam Giới Anh Hùng.

Now, I’ll tell you how to gain a competitive advantage by SocialPeta.

1. Basic Information of Tam Giới Anh Hùng

App Name : Tam Giới Anh Hùng

Logo

Tam Giới Anh Hùng-SocialPeta

OS : iOS

Network : Audience Network,Facebook,Messenger

Developer : Bui Ngoc Quang

Publisher : Tap Tap Music-Pop Songs,地铁跑酷 - 官方中文版,GulogGratis: Køb & sælg,TopBuzz: Notícias,Vídeos, GIFs,Fotor - Photo Editor & Collage,非常口のあいつ - 探索 ゲーム,MakeupPlus,OLX Clasificados,BeatTube 動画で音ゲー!

Total creative ads during the time period : 314

Duration : 531

Popularity : 35,946

2. Tam Giới Anh Hùng’s Competitive Intelligence

what is competitive intelligence? Competitive intelligence is the most important part of our marketing. Only when we fully understand the overall situation of our competitors and the market can we make accurate judgments.

Before advertising, we usually use various tools, such as SocialPeta, to check the details of competitors’ ads. In this report, we will analyze the recent advertising performance of advertiser Tam Giới Anh Hùng in detail to understand its advertising strategy.

Trend of Category

There are many types of creatives. We mainly analyze the trend of the ad creative category of Tam Giới Anh Hùng in the recent period. As of 2020-09-07, among the Tam Giới Anh Hùng‘s ad creative, the Html category’s proportion is 0.0%, Video category’s proportion is 50.0%, Playable Ads category’s proportion is 0.0%, Image category’s proportion is 50.0%, Carousel category’s proportion is 0.0%.

Ad Network Analysis

The network that SocialPeta monitors can cover almost all mainstream channels in the world. Understanding the competitor’s advertising channels is the first step in marketing work. According to the analysis of SocialPeta, we can see that in the date of 2020-09-07, Tam Giới Anh Hùng’s the proportion of networks impressions are placed like this:

Facebook’s proportion is 25.0%,

Audience Network’s proportion is 25.0%,

Instagram’s proportion is 25.0%,

Messenger’s proportion is 25.0%,

’s proportion is .

In the date of 2020-09-07, Tam Giới Anh Hùng‘s network with the most ads is Facebook and its proportion is 25.0%.

3. Top 3 Ad Creative Analysis of Tam Giới Anh Hùng

This is the detailed information of the top three ad creatives with the best performance among all ad creatives of Tam Giới Anh Hùng. We can see some advertising trends.

Top 1 Ad Creative of Tam Giới Anh Hùng

Ad Details :

Headline :Game vui nhộn - chiêu thức cực thốn!

Text :‎Nếu bạn đang tìm kiếm một tựa game giải trí đích thực ngập tràn sự vui nhộn và hài hước, Tam Giới Anh Hùng chính là ứng cử viên vô địch. Tập hợp dàn mãnh tướng với tạo hình hài hước và chiêu thức bá đạo từ khắp mọi thế...

Top 2 Ad Creative of Tam Giới Anh Hùng

Ad Details :

Headline :Game vui nhộn - chiêu thức cực thốn!

Text :Chuyện mục: Game không hay chặt tay Game này chơi rất vui, nhiều tướng lắm từ #phongthần #tamquốc #anime #manga #tâydu đều có cả. Chiêu thức hợp thể bá đạo nhất từ trước đến giờ mình đã từng chơi. Game cũng rất phù hợp với AE chăm chỉ cày cuốc, mỗi ngày cũng nhận đc 2k - 3k knb là chuyện bình thường. AE nên chơi thử, mình có bộ vipcode nè. ATCCRFJGK ATCCJXNKL ATCXNDYCD

Top 3 Ad Creative of Tam Giới Anh Hùng

Ad Details :

Headline :Game vui nhộn - chiêu thức cực thốn!

Text :Chuyện mục: Game không hay chặt tay Game này chơi rất vui, nhiều tướng lắm từ #phongthần #tamquốc #anime #manga #tâydu đều có cả. Chiêu thức hợp thể bá đạo nhất từ trước đến giờ mình đã từng chơi. Game cũng rất phù hợp với AE chăm chỉ cày cuốc, mỗi ngày cũng nhận đc 2k - 3k knb là chuyện bình thường. AE nên chơi thử, mình có bộ vipcode nè. ATCCRFJGK ATCCJXNKL ATCXNDYCD

Basic Info of Top 3 Ad Creative

  1st 2nd 3rd
Duration 198 198 198
Popularity 993 984 984
Dimensions 600 x 314 400 x 208 320 x 400
Creative Type Image Video Video
Network Facebook Facebook Facebook
Related Ads 1 1 1
Countries Egypt,Austria,Suriname,Palestine,Senegal,Costa Rica,Kazakhstan,Cameroon,Cyprus,Albania,Spain,Netherlands,Switzerland,Macau,Solomon Is,Bahrian,Hong Kong,Uzbekistan,Singapore,Rwanda Australia,Seychelles,Moldavia,Cambodia,Pakistan,French Polynesia,Libyan Arab Jm,Swaziland,Mexico,Guam,Djibouti,Austria,Slovak,Solomon Is,The United States Virgin Islands,Russia,New Caledonia,Mongolia,Mayotte,Turks and Caicos Islands Egypt,Austria,Suriname,Palestine,Senegal,Costa Rica,Kazakhstan,Cameroon,Cyprus,Albania,Spain,Netherlands,Switzerland,Macau,Solomon Is,Bahrian,Hong Kong,Uzbekistan,Singapore
Language Vietnamese Vietnamese Vietnamese

Through the above analysis, we can see that the most effective channel for Tam Giới Anh Hùng in recent advertising is Facebook, and the main creative type is Image.

In conclusion: The above is a free Tam Giới Anh Hùng’s competitive intelligence analysis report. To do a good job of advertising, long-term accumulation is required. we need to constantly check the latest trends and competitive intelligence data. With the use of competitive intelligence tools SocialPeta, we can improve our ROI,and make competitor‘s fans ours. I hope that this ad creative analysis report will allow you to gain more.

If you want to check the relevant intelligence analysis of other apps similar to Tam Giới Anh Hùng, you can click the app name below to view related reports.